Tag: Keystones


sep

10

2018
20 investorer fra Keystones etablerer nyt storsyndikat

20 investorer fra Keystones etablerer nyt storsyndikat

Læs mere om den største syn­dik­erede invester­ing i Key­stones netvær­kets his­to­rie. Sat­snin­gen hed­der Medicol­lect, en medtech startup som hjælper med­i­c­i­nalin­dus­trien med at rekrut­tere test­pa­tien­ter, så ny med­i­cin kom­mer hur­tigere igen­nem kliniske forsøg og til gavn...

Læs mere


aug

30

2018
Guide til syndikerede investeringer i startups

Guide til syndikerede investeringer i startups

Dette er et trin-for-trin ind­b­lik i, hvor­dan syn­dik­erede investeringer i star­tups kan for­løbe. Fra inve­stor­ernes første møde med virk­somhe­den til clos­ing din­ner uger eller måneder senere.   Eksem­pel på en opti­mistisk tid­splan for en syndikeringsrunde:...

Læs mere


aug

22

2018
Guide til dit advisory board

Guide til dit advisory board

Der­for er det vigtigt med et advi­sory board Ekstern spar­ring er essen­tiel, når der skal træffes store beslut­ninger i en virk­somhed. I virk­somheder, der enten ikke er store nok eller er klar til en bestyrelse, er...

Læs mere


jun

28

2018

Top 3 bøger til iværksættere og investorer

Som­mer­ferie at last! ☀ Vi starter med at teste poolen her i DTU Sci­ence Park. Hvis du også er på vej i poolen og man­gler læses­tof, så har vi et par forslag. Bøgerne han­dler om at starte, udvikle...

Læs mere


jun

24

2018
Keystones

10 råd om investering i startups

Overve­jer du at investere i star­tups? Key­stones har siden årtusin­deskiftet arbe­jdet pro­fes­sionelt med investeringer i star­tups og sam­let et unikt sæt erfaringer gen­nem to økonomiske kriser og ans­var for Dan­marks største investor­netværk. Al denne erfar­ing...

Læs mere


feb

27

2018

Værdisætning af startups

 Værdis­æt­ning af star­tups opleves af mange inve­storer og iværk­sæt­tere som en bland­ing af voodoo og hånd­spålæggelse. Avancerede exce­lark med diskon­terede cash flows fun­gerer nogle gange mere som snubletråde end som kon­struk­tiv hjælp til at...

Læs merePage 1 of 212