Dataansvarlig

Keystones A/S er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger neden for:

Key­stones A/S
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby.

CVR: 26107865
Tlf. 8870 8700
Mail: info@keystones.dk

1. Indledning

Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger (herefter ”Politikken”) beskriver, hvordan Keystones A/S (herefter ”os”, ”vi” eller ”vores”), som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig som kontaktperson, kunde eller forretningsrelation, når du besøger keystones.dk, bruger keystones.dk, anmoder om at modtage nyt fra Keystones eller kommunikerer med vores medarbejdere.

2. Vi gør brug af følgende kontakt-oplysninger

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Virksomhedsinformation (navn, CVR, kontaktinformation, adresse)

3. Brug af øvrige personoplysninger

Hvis du selv har givet os yderligere oplysninger, kan der også være registreret:

 • Brancheinteresser
 • Investeringsinteresser
 • Kompetencer
 • Link til LinkedIn-profil

4. Dine oplysninger indsamles via følgende kilder

 • Registrering efter direkte samtykke med en Keystones-medarbejder
 • Registrering via direkte link til Keystones’ database
 • Registrering via popup på keystones.dk
 • Registrering via online kontaktformular eller medlemsblanket
 • Registrering via vores medlemsplatform

5. Vi bruger dine oplysninger til følgende formål

 • Formidling af nyheder om Keystones og aktiviteter i Keystones netværket
 • Kontakt mellem Keystones og iværksættere, medlemmer, virksomheder og øvrige relevante interessenter i det danske startup-miljø
 • Indsamling, registrering, opbevaring, genfinding, sammenstilling, samkøring og sletning af persondata og virksomhedsdata
 • Videreformidling af oplysninger til relevante samarbejdspartnere
 • Videreformidling af oplysninger til relevante og matchende virksomheder, som du selv på forhånd har vist interesse for. F.eks. når du er tilmeldt medlemsmøde med den pågældende virksomhed

Oplysninger afgivet til ’Keystones.dk’ bruges på en sådan måde, der er nød­vendig for opfyldelse af Key­stones’ erhvervs­mæs­sige for­mål. Videre­givelse af oplysninger sker således i det omfang, at det stem­mer overens med Key­stones’ funk­tion som kapital-, kom­pe­tence- og netværks­formi­dler, samt hvad der må kunne for­ventes af en sådan formidler.

6. Opbevaring af data og brug af databehandlere

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores tjenester bedst muligt.
Disse eksterne leverandører kaldes databehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Medarbejdere i Key­stones har adgang til de oplysninger, der reg­istr­eres om dig.

Når der ind­sam­les per­son­o­plysninger via vores web­site, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykke­lige sam­tykke, således at du er informeret om, præ­cis hvilke oplysninger, der ind­sam­les og hvorfor.

7. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har indsamlet dem til. Data opbe­vares så længe, du ønsker at bevare kontakten og modtage nyt fra Keystones, hvorefter oplysningerne slettes eller anonymiseres.

8. Hvilke rettigheder har du som registreret?

Som reg­is­trant hos Key­stones har man altid ret til at gøre ind­sigelse mod reg­istrerin­gen. Du har også ret til ind­sigt i, hvilke oplysninger, der er reg­istr­eret om dig. Disse ret­tigheder har du efter Per­son­dat­aloven. Hen­ven­delse i forbindelse hermed rettes til Key­stones via e-mail: info@keystones.dk.

9. Cookies og pixels

Cookies er små tekstfiler, som indeholder en tegnstreng og laver en unik identifikation af en bruger. De sendes tilbage til hjemmesiden og/eller tredjeparter. De fleste browsere er oprindelig sat op til at acceptere cookies, eftersom det kræves af de fleste hjemmesider, for at kunne tilgå dem. Du kan dog ændre dine browserindstillinger, således at din browser generelt kan afvise cookies, blokere cookies fra tredjepart eller angive, når der sendes en cookie.

Tracking pixels er scripts, som afvikles, når en bruger lander på en hjemmeside eller åbner en e-mail. Selve pixlen er ikke synlig og kan kun ses i sitets eller e-mailens HTML. Scriptet gør, at der downloades en tredjeparts cookie på din computer, eller som registrerer, at e-mailen er blevet åbnet.

Hvis du ønsker at vide mere om cookies, og hvordan de virker, besøg venligst www.allaboutcookies.org.

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på info@keystones.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

12. Ændringer af denne politik

Hvis vi ændrer vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi publicere den reviderede erklæring her med en opdateret revisionsdato. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores Politik, som i betydelig grad ændrer vores praksisser for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail.

Denne politik blev opdateret den 18. maj 2018.