Startup investorens bedste værktøjer
– præsentere
t kort og effektivt

Toolbox-kurserne er online og gratis for medlemmer.
Læs mere om medlemskab her

Screen

Sådan screener vi startups

Investeringsstrategi

Vi tager fat i et af engle- og ventureinvestorernes ædleste kunstarter: at source, screene og kvalificere deal flow i et økosystem præget af støj, røg og høj konkurrence i jagten på den næste unicorn. Hvad er dine kriterier og hvad virker bedst for dig? Spredning eller aktivt ejerskab? Investering via holding, pension eller direkte?

Valuation

Værdisætning af startups er en blanding af voodoo og håndspålæggelse. Avancerede excelark med diskonterede cash flows fungerer nogle gange mere som snubletråde end som konstruktiv hjælp til at få investeringen i hus. Vi gennemgår modeller, metoder og udveksler vores bedste erfaringer om værdiansættelse i praksis.

Kapitallandskabet

Når du involverer dig i startups som investor, med enten risikovillig tid eller kapital, er det vigtigt at kende mulighederne for at ”geare” din investering med andre finansieringskilder. Du vil blive konfronteret med et væld af muligheder. I denne Toolbox får du nogle praktiske værktøjer til selv at navigere.

Deal

Sådan samarbejder vi

Term sheet

Et “term sheet” er typisk en ikke-bindende forkontrakt, som iværksætteren og investorerne udarbejder tidligt i investeringsprocessen. Lær om forhandlingspunkterne, betydningen, konsekvenserne og det praktiske arbejde med term sheets.

Due diligence

Hvor­dan laver du en aftale med et startup og tester et samar­be­jde på sim­pel vis? Hvor­dan sikrer man, at prisen på virk­somhe­den ikke bliver for høj? I denne Tool­box intro­duc­eres du for vores enkle 3-måneders due dili­gence model. Vi gen­nemgår konkrete metoder, checklister, erfaringer og case eksem­pler fra netvær­ket.

Lead investor

Der sker mange syndikerede investeringer i Keystones netværket og for at få disse investeringer til at lykkes, er der behov for “lead investorer” og “lead investor teams”. Vi kigger nærmere på, hvad rollen som lead investor indebærer og sætter luppen på både teori og praktiske eksempler.

Sweat equity

Du har øjnet et eller flere star­tups, som du gerne vil invol­vere dig i på risikovil­lige vilkår. Det kan være nærliggende at investere kap­i­tal i virk­somhed­erne, men i mange til­fælde er dine timer og de resul­tater, som du kan skabe i virk­somhe­den, mindst lige så meget værd som dine penge. Hør hvordan du kan investere din tid.

Syndikering

Det er vigtigt, at et syndikat styres aktivt og at alle parter forstår deres rolle og ansvar. Dette er nødvendigt for at udnytte fordelene og afbøde udfordringerne ved at investere i et syndikat. Syndikering er udbredt i Keystones. Lær om processen og dens værktøjer fra A-Z med afsæt i praktiske eksempler fra netværket.

Skat

Skat er en uundgåelig del af ligningen. Hvilken skattestrategi stiller os bedst? Hvordan sikrer vi et balanceret slutresultat hele vejen rundt om bordet – uanset om virksomheden bliver solgt, børsnoteret eller går konkurs? Bliv bedre til at navigere igennem det skattemæssige minefelt af holding-strukturer, investorfradragsloven, konvertible lån, syndikater, pensionsopsparing, sweat equity mm.

Build

Sådan bygger vi virksomheder

Forretningsmodellen

Hvordan tjener virksomheden penge? Hjælp startups med at blive endnu skarpere på netop dette spørgsmål. Få konkrete værktøjer til at forløse det kommercielle potentiale i nye produkter og teknologier, som endnu ikke helt har slået hul på markedet. Vi deler startup-erfaringer om product-market-fit, business model design, lean startup metoden og meget mere.

Startup bestyrelsen

Lær om hvordan man finder bestyrelsesmuligheder i startups. Om rollen som bestyrelsesmedlem og hvad den indebærer. Skal man investere i selskaberne og får man aflønning? Hvordan sikrer man, at den daglige ledelse i en startup får den bedst mulige sparring på rejsen? Hvem deltager i bestyrelse og advisory boards?

Skalering

Giv kvalificeret sparring når virksomheden bevæger sig fra startup til scaleup. Vi drøfter alt fra fintuning, standardisering og automatisering af processer til do’s and don’ts indenfor vækst- og skaleringsstrategier, delegering, rekruttering og international markedsføring

Startup metrics

Få styr på de vigtigste nøgletal og lær at stille de rigtige spørgsmål vedr. forretningsmodellen i startups. Mangler du at blive grundigt opdateret på f.eks. CAC, churn, burn, ROI, CLV og lign. startup metrics, så får du her en intensiv gennemgang.

Teams

Startups er en kontakt-sport, hvor teamet typisk altafgørende. Men hvordan bygger, tiltrækker og fastholder man et vinderteam? Hvilken kultur, organisering, rollefordeling, aftaler, incitament- og ejerstruktur skaber de bedste resultater? Få værktøjerne og indblikket via relevant forskning og praktiske erfaringer fra netværket.

Exit

Sådan høster vi afkastet af vores investeringer

Exit

Det er svært at vide, hvornår det er optimalt at sælge og kun de færreste arbejder seriøst med exit fra starten. Undgå at blive “låst fast” i dine investeringer. Få indblik i: Strategier, exit metoder, analysedata fra det danske EXIT-marked og processen med køber.