Investorer fra Keystones, DanBAN og Mikrofonden rejser 3. mio. kr. som Vækstfonden matcher med yderligere 3. mio. kr., der skal sætte Plantcarb i stand til at sende produkter på markedet om tre år.

 

Hver gang du spiser kartofler, brød eller pasta, så spiser du masser af stivelse, som er hovedkomponenten i vores fødevarer. Efter et måltid, der indeholder stivelse, bevæger sukkeret sig ind i blodet, hvorved blodsukkerindholdet øges. Mange stivelseskilder frigiver sukker for hurtigt, og det får blodsukkerniveauet til at stige hurtigt til et usundt niveau. På lang sigt kan hyppig stigning i blodsukker til høje niveauer føre til type 2-diabetes (sukkersyge, red.).

Livsstilssygdommen, diabetes, er et stigende problem i Danmark og resten af verden. Halvdelen af alle danskere er overvægtige, og det vurderes, at mere end 10 procent af befolkningen har type 2-diabetes.

Universitets spin out

Her kommer den danske startup Plantcarb ind i billedet, da virksomhedens forretningsmodel går ud på at udvikle en helt ny kornsort, som skal være den sundeste i verden og afhjælpe folk med overvægt og diabetes.

”Plantcarb, der er et universitets spin out fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet, er baseret på forskning, som en række forskere har foretaget gennem et årti. De er kommet frem til, at man kan ændre det genetiske set up hos planter, så den stivelse en plante producerer er en særlig slags. Som de eneste i verden har vi udviklet en metode til produktion af landbrugsafgrøder, hvis stivelse består af 100% Amylose,” siger Jan Mousing, der er CEO i Plantcarb, og selv har en solid fortid fra fødevareverdenen som blandt andet forhenværende veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen og tidligere direktør i Danmarks Fødevareforskning.

”Vi har fundet ud af, hvordan man laver afgrøder, der kun laver Amylose – en særlig form for stivelse, og kan være med til at styre en type 2-diabetes,” forklarer Jan Mousing. ”Det har mange spændende muligheder. Det har man sådan set vidst længe, men man har ikke kunne lave det til en pris, der var gunstig. Det er dybest set vores forretningsmodel.”

Amylose er også et fremragende råmateriale til komposterbar bioplast, hvilket betyder, at Plantcarb ikke kun fokuserer på fødevaremarkedet men også mod industrimarkedet.

 

Tre investornetværk i spil

Med soft money fra Innovationsfonden på ca. 11 mio. kr. og en InnoBooster på omtrent halvanden mio. kr. er Plantcarb en realitet i 2018, men naturvidenskabelig forskning er dyr og kompliceret, så i foråret 2020 er virksomheden på jagt efter ny kapital.

”Vi kontaktede Keystones, hvor jeg selv er medlem. Der kørte vi casen frem, og da en af mine forretningspartnere er medlem af DanBAN, så fik vi også casen igennem hos dem, og så har jeg selv nogle jyske fødevareforbindelser som arbejder med Mikrofonden, der investerer i bæredygtige vækstvirksomheder i Danmark, der har potentiale inden for Green Tech, Food og AI/digitalisering,” siger Jan Mousing.

Kapitalrejsningen ender i august 2020 med, at der kommer investorer med fra alle tre investorkredse.
”I alt blev det til 19 business angels, der rejste 3 mio. kr. Så gik vi til Vækstfonden og præsenterede vores case. De lagde 3 mio. kr. oveni det, vi selv havde rejst. Nu var alt på plads,” fortæller Jan Mousing, og nævner, at den nye rejste kapital skal bringe Plantcarb frem til slutningen 2023, hvor det er meningen, at de første egentlige produkter kan begynde at rulle af sted:

”Kapitalen skal udelukkende bruges på udviklingsaktiviteter, og en begyndende opskalering, så vi om tre år kan gå på markedet.”

”Vi fik kapital og kompetencer”

Da Jan Mousing og resten af holdet bag Plantcarb i foråret gik ud på investormarkedet, søgte de ikke kun hård kapital men også kloge penge. Jan Mousing siger, at det især gjorde sig gældende i Keystones sammenhæng:

”Det er jo noget af det Keystones slår sig op på, at det kan lade sig gøre med deres investorer. Og det var også det, der skete. Vi fandt på den måde Nikolaj Forsberg, der godt kunne lide vores case. Han er nu både investor, og er gået ind som CCO i Plantcarb, og er blevet bestyrelsesformand.”

Kapitalrejsningen i Plantcarb førte til, at selskabet fik en helt ny bestyrelse på plads, hvor Nikolaj Forsberg fra Keystones netværket er bestyrelsesformand, et medlem fra DanBAN kredsen trådte ind i bestyrelsen med juridiske kompetencer, og et medlem fra den jyske kreds med en dyb baggrund indenfor fødevarer gik også ind i den nye bestyrelse.

”De bringer alle gode kompetencer ind i Plantcarb, så jeg er ovenud tilfreds med hele processen. Vi fik kapital og kompetencer. Det hele afhang af, om vi kunne få bragt nogle privatinvestorer i spil, for ellers kunne vi ikke få Vækstfonden med. Det lykkedes – ellers kunne vi have haft nogle klare udfordringer,” siger Jan Mousing.