Tag: gode råd


aug

28

2018
Startup: Du skal ikke frygte investeringssyndikater

Startup: Du skal ikke frygte investeringssyndikater

Keystones-medlem, Rolf Garde er aktiv busi­ness angel og deler reflek­sioner om invester­ingssyn­dikater (læs mere om Rolf Garde på www.rolfgarde.com) For lige at starte med en def­i­n­i­tion: Et syn­dikat er en gruppe af inve­storer, der væl­ger...

Læs mere


maj

30

2018
Startup: Her er mine 9 vigtigste investeringskriterier

Startup: Her er mine 9 vigtigste investeringskriterier

Keystones-medlem, Rolf Garde er aktiv busi­ness angel og deler reflek­sioner om hans 9 primære invester­ingskri­terier (læs mere om Rolf Garde på www.rolfgarde.com). Når du som startup er i markedet efter fund­ing hos Busi­ness Angels, så er det...

Læs mere


feb

27

2018

Sådan kommer du ind i en startup

 Tusind­vis af tal­ent­fulde ild­sjæle vil gerne med på holdet i de danske start-ups og blive mede­jere ved at investere tid og penge. Men mange ender med at kaste hånd­klædet i rin­gen efter flere run­ders...

Læs mere


okt

02

2017
Medlemsportræt: Maria Sundöf, business angel

Medlemsportræt: Maria Sundöf, business angel

Bag­grund Jeg har stort set altid arbe­jdet med IT sys­te­mer og specielt med salg og imple­menter­ing af for­ret­ningssys­te­mer (SAP, Ora­cle, Infor) hos store virk­somheder både i Dan­mark og i udlan­det. Jeg start­ede min første kon­sulentvirk­somhed...

Læs mere