Hvorfor være medlem af et netværk? Hvilke netværk skal du vælge? Se listen over populære danske ledernetværk og få eksperternes 9 bedste råd til hvordan, du får mest udbytte af dit netværk.

 

Et gammelt ordheld lyder “Når to danskere mødes, danner de par. Når tre danskere mødes danner de forening”. Danmark er et forenings- og netværksland, hvor hver sag eller hvert fagområde har flere netværk, foreninger, interesseorganisationer, klynger, cirkler, grupper…

De seneste års opblomstring af Folkemøder lige fra Bornholm til fastlandet vidner om en rig netværksindustri, der konkurrerer ihærdigt om danskernes sparsomme – men engagerede – tid. Alene inden for frivillighedsområdet er næsten hver anden dansker foreningsmedlem.

11 fordele ved at være medlem af et netværk

Den hyppigste årsag til at folk IKKE deltager i professionelle netværk er deres “tid”. Tid er vores mest værdifulde ressource. Den er en investering og den kræver et afkast. Men hvad er afkastet af et netværk? Her er nogle konkrete bud:

 1. Bane vej til nye og bedre jobmuligheder – måske drømmejobbet
 2. Stå stærkere i forhandlingssituationer med et netværk i ryggen
 3. Skabe værdifulde referencer
 4. Skabe kontakt til kunder, leverandører og partnere
 5. Løfte din succes med daglige gøremål på arbejdspladsen og din virksomheds resultater
 6. Høste ny viden og holde dig på forkant med udviklingen
 7. Øge troværdigheden og tilliden omkring dig
 8. Styrke dit personlige brand som aktiv aktør i branchen
 9. Opbygge og vedligeholde relationer
 10. Aktivere de kontakter, du allerede har
 11. Finde sparringspartnere

Hvilke netværk skal du vælge?

I Keystones netværket kræves ingen suverænitet over medlemmerne. Tværtimod rådes de typisk til at være med i flere netværk inden for samme domæne – det kan skabe mange righoldige muligheder og synergier.

Vær kritisk omkring input-output:

Lad dig ikke forblænde af pragt og prestige. En kynisk input/output-tilgang er helt ok.

 • Sæt mål: Hvad vil jeg med netværket? Hvad kan jeg byde ind med?
 • Hvad siger cost-benefit-kalkulen dvs. prisen for et års medlemskab versus leverancerne. Det kan f.eks. måles på antal netværksmøder, interaktionsformer, konkrete værktøjer, antal leads mv. (se checklisten nedenfor)
 • Hvor meget tid om ugen/måneden har du realistisk set til at dyrke dit medlemskab? Måske er medlemskab af flere netværk i kombination en fordel?

Netværksiværksætteren, Patrick Nielsen har lavet en oversigt over danske netværk – følg linket her FindNetværk.dk.

Eksempler på danske ledernetværk

Eksempler på danske investornetværk

Hvilke medlemsfordele ønsker du af dit netværk? Checkliste over medlemsfordele

De fleste netværk har listet deres medlemsfordele – både de konkrete og mindre håndgribelige. Inspireret af ovenstående netværk kan fordelene formuleres således:

Interaktionen med andre

 • Professionel facilitering
 • 1-1 matchmaking
 • Fortroligt forum
 • Personligt match
 • Coaching
 • Globalt community
 • Politisk indflydelse
 • Professionel rådgivning fra eksperter
 • Skræddersyede netværksgrupper
 • Ekspertledet mødekoncept
 • Between jobs-ordning
Værktøjer

 • Sekretariat
 • Mødefaciliteter
 • Medlemsplatform
 • Information og materialer: bøger, analyser, rapporter, præsentationer, skabeloner, internt nyhedsbrev mv.
Øvrige fordele

 • Rabatter
 • Arrangementer, konferencer, messer, workshops
 • Undervisning, kurser, seminarer, workshops
 • Kundeemner
 • Cases
 • (Fagforeningsydelser: a-kasse, lønsikring, forsikring, pension, karriererådgivning)

9 råd til at få mest udbytte af dit netværk

#1 Vær proaktiv

Gennemgå deltagerlisten – hvilke personer kan skabe værdi for dig? Hvem vil du i kontakt med? Connect med dem på LinkedIn. Husk navne! Bliv en visitkort-samler i stedet for en visitkort-giver. Hav en struktureret plan for opfølgninger. Gennemgå dagsordenen – hvilke temaer, punkter eller cases vil du prioritere din tid på? Brug et par minutter på den faglige forberedelse og deltag endnu mere aktivt i dialogen før, under og efter netværksmødet.

#2 Gode relationer skabes ud af konkrete arbejdsopgaver

Det er ikke nok at tage et kaffemøde og blive enige om, at nu skal man netværke. Test og styrk jeres relation gennem små konkrete opgaver, I kan løse sammen. Det er her, at I bliver klogere på hinandens evner samt stærke og svage sider. Søg relationsskabende opgaver.

#3 Lav en netværksanalyse. Kortlæg dit netværk

Hvem styrker dig f.eks. på tekniske, juridiske, kreative og økonomiske fronter? Oplist hvem du kender, deres kompetencer og hvad du kan bruge dem til og omvendt. Skeln mellem nære og fjerne relationer. Hvor står dit netværk ressourcemæssigt stærkt og svagt? Hvordan kan dine mest værdifulde kontakter aktiveres og hvor bør nye forbindelser etableres?

#4 Kvalitet fremfor kvantitet

Et stort netværk er ikke nødvendigvis godt. Jf. forrige punkt, så kan det være afgørende at opdyrke mangfoldighed og alsidighed i sit netværk. Tænk på tværs af fagområder, afdelinger, niveauer og netværk.

#5 Gå efter positive mennesker, der giver energi

Undersøgelser viser, at positive mennesker opnår en centralitet og indflydelse i sociale netværk, som er fire gange så stor som andre, der ikke har tilsvarende kompetencer.

#6 Undgå rygklappere

Søg mennesker som kan udfordre dig og dine beslutninger. Lad dine ideer, projekter og overvejelser blive testet hos folk, som du ved er uenige med dig.

#7 Skeln mellem personlige og forretningsmæssige mål

Er det din private og personlige udvikling eller dine professionelle, faglige og karrieremæssige mål og udfordringer, du søger sparring inden for?

#8 Gensidighed er vigtigt

Gode netværksrelationer er gensidige, hvor der er balance mellem det du giver og det du får tilbage.

#9 Vær tålmodig

Gode relationer og følelsen af tilknytning tager tid – men det er afgørende for dit udbytte.
Først skal du investere tid i at lære de andre medlemmer at kende. Dernæst begynder I at kunne lide hinanden, så begynder I at stole på hinanden og først herefter kommer samarbejdet, forretningen, anbefalingerne osv.
[distance1]

Eksempler på “icebreaker”-spørgsmål til netværksmøder

Stil de gode hv-spørgsmål f.eks.

 • Hvad skyldes din interesse?
 • Hvorfor besluttede du at deltage?
 • Hvilke andre netværksevents har du deltaget ved på det seneste?
 • Hvilke andre netværk er du med i? Hvad kan du anbefale?
 • Hvor er du fra?
 • Hvad laver du? Hvor længe har du gjort det? Hvad fastholder dig?
 • Hvis du kunne ændre på noget af det, du laver hvad ville du så ændre?
 • Hvilke forretningsmæssige mål eller projekter arbejder du på for øjeblikket?

 

Læs også:

12 råd om hvordan du får mest udbytte af dit medlemskab af Keystones

Søger du et netværk, som brænder for startups?

Læs om medlemskab af Keystones netværket her