Niels Brock har i samarbejde med Keystones etableret en ny bestyrelsesuddannelse rettet mod det danske startupmiljø. Der er brug for et helt nyt mindset, hvis man sidder i en startup bestyrelse, siger Kristian Jensen, der bakker op om den nye uddannelse.

“Det er altid rart at vinde,” griner Michael Eis, der er CEO og founder af booomerang.dk, der er Danmarks største crowdfonding platform. “Jeg havde ikke regnet med det, da det var et stærkt hold. Der var nogle virkelig dygtige og tunge profiler blandt mine holdkammerater.”

Sammen med 14 andre kursusdeltagere har Michael Eis netop gennemført den nye Startup bestyrelsesuddannelse, der i år er blevet lanceret af uddannelsesinstitutionen Niels Brock i samarbejde med investornetværket Keystones.

I forbindelse med afslutningen af uddannelsen i mandags konkurrerede de 15 kursusdeltagere om at levere den bedste ”Bestyrelsespitch og Investorkompas.” Det blev Michael Eis der løb med 1. pladsen, hvor dommerkomiteen var ambassadør for startup-bestyrelsesuddannelsen, Tommy Andersen, byFounders, Lone Møller Sørensen, LMSCOMPANY INVEST, Kristian Jensen, tidligere minister og nuværende medlem af Folketinget og advokat Michael Gaarmann, Lundgrens.

Michael Eis (stifter af Booomerang.dk), vinder af “Bedste Bestyrelsespitch og Investorkompas”


Tiden står ikke stille

Den enorme uddannelsesinstitution i København, Niels Brock, er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner med mere end 15.000 kursister og studerende i hele verden, og har blandt andet aktiviteter på et business-universitet i San Diego i USA.

Navnet Niels Brock forpligter, og med et historisk fundament er det målet at kombinere tradition med innovation. Der er sket meget siden storkøbmanden Niels Brock, som i 1700-tallet gik foran med både med hensyn til samfundsengagement, socialt ansvar og godt købmandskab. Der er i det hele taget sket meget de sidste 10 til 15 år.

Derfor har Niels Brock i samarbejde med Keystones, der er Danmarks største netværk for investering af kapital og kompetencer i startups, i år lanceret et nyt bestyrelseskursus målrettet startupmiljøet i Danmark. Hensigten er, at sætte kursusdeltagerne i stand til at kunne træffe strategiske beslutninger som skaber retning, vækst og værdi i nystartede virksomheder ved hjælp af et bestyrelseskursus, der løber over fem dage, for nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer i startups.


Andre betingelser i økosystemet

Den nye bestyrelsesuddannelse henvender sig primært til bestyrelsesmedlemmer i startups, men andre aktører i økosystemet fx iværksættere, der måske er i gang med at etablere en bestyrelse i deres virksomhed, også kan have stor nytte af at deltage. ”For begge parter er det vigtigt at vide, hvad det er for et game de går ind i, og hvad der er særlig karakteristisk ved startupvirksomheder, når vi taler om at være bestyrelsesmedlem i en vækstiværksættervirksomhed,” forklarer Flemming Hansen, der er uddannelsesdirektør på Niels Brock.

Niels Brock udbyder allerede i forvejen en bestyrelsesuddannelse, men den er rettet mod ”old corporate.” Der var behov for en ny bestyrelsesuddannelse, der forstod og kunne hjælpe det danske startupmiljø i Danmark, mener han – og Keystones.

”Startupvirksomheder er ofte kendetegnet ved, at der er nogle energiske iværksættere, som har fået en god ide, som de bruger dag og nat på at tænke over, hvordan den kan udvikles. Samtidig er det mennesker, der konstant er i kamp for overlevelse. På den måde er de et helt andet sted henne end traditionelt etablerede virksomheder, der har bestået i en årrække. Det påvirker naturligvis også bestyrelsesarbejdet,” siger Flemming Hansen

Han peger på, at går man ind som bestyrelsesmedlem i en startup, så er det ofte en mere uprøvet ledelse man skal arbejde sammen med, og derfor skal et bestyrelsesmedlem også have et andet psykologisk mindset end, hvis det handlede om en traditionel etableret virksomhed.

Det er den tidligere finans-, skatte- og udenrigsminister, Kristian Jensen, der i mandags sad i dommerkomitéen, enig i. ”I stedet for at bruge tid på at lave regnskabsanalyser, så så handler det mere om at lave personanalyse og idéanalyse, så det er et helt andet fokus og mindset, bestyrelsesmedlemmer skal have i en startup sammenhæng,” siger han.

Kristian Jensen (V)

Tættere på maskinrummet

Og der er forskel på de gamle etablerede virksomheders livsbetingelser og virkeligheden for de nye startups. ”Startupmiljøet består af folk, der har fået en ide, og er ved at vokse med ideen,” siger Lone Møller Sørensen, der er CEO og founder af rådgivningsvirksomheden LMSCOMPANY INVEST og selv har en mangeårig karriere som bestyrelsesmedlem i bagagen og en uddannelse i bestyrelsesarbejde fra en af verdens højst rangerede business schools, INSEAD.

”Det betyder, at sidder man i en startupbestyrelse, så er det afgørende, at man forstår, at man næppe kommer til at bruge meget tid omkring compliance og fine udredninger. Det er ikke første prioritet i den verden. Her må man simpelthen forstå, at man sidder meget tættere på maskinrummet end det ofte rent strategiske arbejde. Det kan meget let blive operationelt, og her er det vigtigt, at man som bestyrelsesmedlem giver rum til founderne, og klart aftaler med dem, hvor langt man som bestyrelsesmedlem skal gå ned i driften,” siger hun og peger på, at der, hvor et bestyrelsesmedlem skal gå ind, er der, hvor founderne eller ledelsen mangler viden eller erfaring, og der skal man være meget bevidst om, hvordan man griber det an, for det kan være meget følsomt.


Højt fagligt niveau

Det har været et godt og interessant uddannelsesforløb, mener Michael Eis. Det har klædt ham på til at tage det ansvar, som det er at sidde i en bestyrelse, og han føler sig nu godt rustet i forhold til at håndtere muligheder og faldgruber, som der kan opstå, når man sidder i bestyrelse.

”Jeg var overrasket over det faglige niveau i undervisningen. Underviserne var superprofessionelle. Det var kapaciteter fra øverste hylde, som uddelte af deres viden, og de kendte virkelig meget til de problematikker, som startups render rundt og har. Alt sammen især rettet mod startup virksomheder, hvor opgaverne ofte er anderledes end i de traditionelle,” fortæller Michael Eis.

Kurset giver startups en større bevidsthed om, hvordan kan de kan styrke deres startup, og investorerne af lærer om faldgruberne i forhold til, at få det bedste ud af den part de investerer i. ”Det er også blevet meget mere synligt for dem, hvordan de markedsfører sig selv overfor startups,” siger Lone Møller Sørensen.


Når teori møder den praktiske verden

Flemming Hansen er glad for samarbejdet med Keystones, som han betegner som ”nogle der er nemme at samarbejde med”: ”Vi vil det samme med uddannelsen og interesserer os begge for både investorer og iværksættere. Keystones er garanten for, at vi hele tiden bevæger os på startupmiljøets præmisser, så uddannelsen har en særlig karakter i forhold til vores ordinære bestyrelsesuddannelse på Niels Brock,” siger han.

Kristian Jensen er også tilfreds med, at uddannelsessektoren rækker ud til den praktisk udførende verden, som Keystones repræsenterer i denne her sammenhæng. ”Det gør nemlig, at uddannelsen rykker tættere på det, som vi har brug for ude i virkeligheden. Jeg mener helt klart, at der er et behov for en sådan uddannelse, og synes, at det er et godt initiativ,” siger han.

Lone Møller Sørensen mener, at det er hensigtsmæssigt, at den teoretiske verden bliver blandet og beriget med den mere praktiske, og derfor synes hun, at det er en god ide, at den velrenommerede uddannelsesinstitution, Niels Brock, og landets største privatinvestornetværk, Keystones, har fundet sammen om den nye bestyrelsesuddannelse.


Netværk, netværk, netværk

Michael Eis brændte i mandagens konkurrence igennem i forhold til at være i stand til at fortælle, hvad han kan løfte i en startup bestyrelse. Det har i denne uge udmøntet sig i et diplom, en grundlæggende viden om bestyrelsesarbejde og en 1. plads blandt holddeltagerne. Men han peger også på, at han har fået udvidet sit professionelle netværk.

”Vi 15 fra det første hold har allerede linket os op på en LinkedIn gruppe, og man kan også sige, at hele Keystones netværk også bliver åbnet op for deltagerne på uddannelsen. Vi 15 hooker op med hinanden nu, og jeg er ikke i tvivl om, at vi vil bruge hinanden til at vende cases, og måske endda anbefale hinanden til bestyrelsesposter – det har jeg i hvert tilfælde selv tænkt mig at gøre,” siger Michael Eis, der håber, at uddannelsen ryster nogle muligheder af sig:

”Det var min oprindelige ide med uddannelsen, at andre blev opmærksom på det jeg kan – det har jeg papir på nu.”

Første hold en succes

Det første hold blev færdig i mandags, og uddannelsesdirektøren fra Niels Brock betegner hele forløbet som ”opløftende.” Han har været overrasket over deltagernes aktive og positive deltagelse, og i løbet af det sidste halve år, hvor han været optaget af uddannelsen og det miljø, den er en del af, har han lært, at økosystemets aktører er ”sindssygt hårdt arbejdende mennesker” som han er blevet meget imponeret af.

”Jeg tror, at startup bestyrelsesuddannelsen kan understøtte, at flere virksomheder kan vækste hurtigere, herunder skabe flere arbejdspladser både lokalt i Danmark og på sigt ude i verden. Derfor udbyder vi også startup bestyrelsesuddannelsen på engelsk fra 2021.

Lone Møller Sørensen oplever også kurset, og det første hold, som en succes: ”Jeg bemærkede, at der var en god stemning og mange roser fra deltagerne i mandags – hvilket er vigtigt, og på sigt håber jeg, at uddannelsen kan være med til at flere investorer kommer ind og hjælper startup virksomheder med at vækste både som bestyrelsesmedlem og som investor.”

At uddannelsen har en fremtid foran sig, er mandagens vinder af første årgangs pitch-konkurrence ikke i tvivl om. Han har allerede anbefalet andre at tage uddannelsen. ”To, af dem, der har meldt sig på næste hold, er nogle jeg har rekrutteret,” siger Michael Eis.

Overvejer du en startup-bestyrelsesuddannelse?

Læs mere om Startup-Bestyrelsesuddannelsen her

 

Det siger dimmitenderne