Hvorfor bør man have en bestyrelse? Her er nogle af fordelene.

Udover Selskabslovens årsager er der følgende fordele ved at etablere bestyrelse:

 • Bestyrelsesmedlemmernes samlede ressourcepulje af forskellige erfaringer, kompetencer, netværk og nogen gange investeringer er afgørende for en virksomheds succes, professionalisering og værditilvækst.
 • Bestyrelsen tilfører ekstra ressourcer og er en værdifuld vidensbank inden for specifikke områder (salg, internationalisering, it mv.)
 • Bestyrelsen er sparringspartner for ejeren, mægler i virksomheder med flere ejere, idéskaber og igangsætter.
 • Det er personligt udviklende at stå til ansvar over for en bestyrelse. Du vil blive udfordret på dine beslutninger og dine evner.
 • Bestyrelsens bidrag frigiver tid til ejerlederen.
 • Bestyrelsen styrker virksomhedens troværdighed og gennemslagskraft overfor omverdenen: potentielle kunder, leverandører, partnere, konkurrenter og nye investorer.
 • I krisesituationer er dine chancer bedre, hvis din virksomhed har en professionel bestyrelse.
 • Bestyrelsens medlemmer bidrager til om virksomheden satser rigtigt, vinder sin første store kunde(r), kommer ind på et nyt udenlandsk marked, får rejst ny vækstkapital, hyrer de rigtige mennesker, høster nye vækstmuligheder, kommer styrket igennem ejerskifte mv.

Ejerledede virksomheder, der har mindst én ekstern i bestyrelsen, har en højere værditilvækst pr. medarbejder. Værditilvæksten for den typiske ejerledede industrivirksomhed med mindst én ekstern person i bestyrelsen er knap 14 pct. højere end værditilvæksten for en ejerledet industrivirksomhed uden eksterne bestyrelsesmedlemmer (Kilde: Dansk Industri).

Ulemper ved en bestyrelse. Hvad er udfordringerne ved at have en bestyrelse?

Vær forberedt på skepsis. Det er ikke en selvfølge, at ejere anser en bestyrelsesetablering/udvidelse for at være attraktivt. Undersøgelser viser, at mange ejerledere vægter kontrol højere end værditilvækst. Bekymringerne kan bero på:

 • Afgivelse af kontrol og magt til andre “udefrakommende”
 • At vise sårbarhed, åbenhed og være klar til feedback, kritiske og svære spørgsmål. Man skal forsvare sine beslutninger.
 • Krævende rekruttering af de rette bestyrelseskandidater
 • Det koster tid. Der skal opfyldes krav om afrapportering og man skal afsætte tid til møder og mødeforberedelse
 • Bestyrelsesmedlemmer, der ikke selv har investeret løber risiko for andres investering. Det kan skabe interessekonflikter og en uharmonisk incitamentstruktur.
 • Der er omkostninger – enten skal de kompenseres med honorar, ejerskab, warrents eller lign.
 • Længere beslutningsprocesser

I Keystones er noget af løsningen ofte, at medlemmer investerer sig ind i en virksomhed for et beskedent beløb fra f.eks. kr. 50.000. For startups er den frivillige bestyrelse eller advisory boards også en løsning på nogle af udfordringerne.

Læs også: Guide: Alt om bestyrelsesarbejde, bestyrelsesuddannelser og om at blive bestyrelsesmedlem
Læs om Startup Bestyrelsesuddannelsen her

Overvejer du at blive bestyrelsesmedlem i et startup?

Læs mere om medlemskab af Keystones her