Her er en oversigt over hhv. top 15 bestyrelsesuddannelser i Danmark.

CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen

Uddannelsen består af 10-12 moduler af i alt 16 dage. Deltagerne afslutter med at gå til eksamen, der består af en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen, der afvikles som et bestyrelsesmøde.
Målrettet alle, der har ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i såvel børsnoterede som privat og offentligt ejede selskaber og organisationer.

Pris: kr. 75.000,- eks. moms
Læs mere

Startup Bestyrelsesuddannelsen

Få dokumentation på at du kan lede virksomheder igennem opstart og vækst. I samarbejde med Keystones har Niels Brock lanceret Danmarks første startup bestyrelsesuddannelse. Uddannelsen strækker sig over cirka 3 måneder, varer fem dage plus ½ dag til en afsluttende eksamen, som er baseret på en praktisk startup-case. Undervisningen bygger på Niels Brocks årelange erfaring med bestyrelsesuddannelser. Det er både praktisk og forskningsbaseret og med virksomheders tidlige livsfaser som omdrejningspunkt. Uddannelsen inkluderer medlemskab af Keystones, forplejning, undervisningsmaterialer og litteratur.

Pris: 26.500  kr. plus moms
Læs mere

Mannaz bestyrelsesuddannelse

8 moduler á 1 dag fordelt over 6 måneder. Max 25 deltagere.
Målrettet bestyrelsesmedlemmer i private virksomheder.
Undervisningsformen er baseret på aktiv involvering og træning i forhold til den virkelighed, man befinder sig i. Formen er en blanding af ekspertindlæg, case-behandling og dilemma-refleksioner, som giver praksisnær viden, værktøjer og metoder. Forløbet afsluttes med skriftlig og mundtlig eksamen + Board certificate.

Pris: kr. 49.900,- eks. moms
Læs mere

Scandinavian Executive Board programme

International bestyrelsesuddannelse tilpasset skandinavisk kultur og læringsstil.
2 moduler af 2 + 4 dage fordelt over 2 måneder (Kolding og INSEAD i Frankrig).
Målrettet deltagere, der enten er i gang med en bestyrelseskarriere eller har ambitioner om det. Deltagere der arbejder på strategisk niveau i en virksomhed som f.eks. CEO, VP, CFO eller partner, sidder allerede i en bestyrelse eller på vej ind.

Pris: kr. 67.475,-  eks. moms
Læs mere

Insource

Statsgodkendt uddannelse på akademiniveau. BASIS: 4 dage over 2 måneder. UDVIDET: 4 dage over 2 måneder. Uddannelsen gennemføres i samarbejde med Deloitte og Ennova og afsluttes med certificering (5 ECTS points).
Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformænd, erhvervsledere, ejerledere samt andre,der arbejder eller påtænker at beskæftige sig med bestyrelsesarbejde eller som blot ønsker at opnå en dybere indsigt i bestyrelsesarbejdet. Målrettet mindre og mellemstore virksomheder fra ca. 10 til 250 medarbejdere.

Pris: Basis kr. 12.500,- eks. moms. Udvidet kr. 12.500,- eks. moms
Læs mere

CBS – Board Leadership Masterclass

Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv og partnere i Kromann Reumert og EY. 2 moduler fordelt på 5 dage.
Målrettet bestyrelsesmedlemmer med betydelig bestyrelseserfaring, som ønsker at blive endnu bedre, men har begrænset tid. Det pædagogiske udgangspunkt er refleksion og læring baseret på erfaringer fra praksis og forskningsbaseret viden.

Pris: kr. 60.000,- eks. moms

Læs mere

CBS – Bestyrelsesarbejde i SMV

4 dage. Uddannelsen er udviklet af CBS Executive og CBS professorer i dialog med erfarne bestyrelsesmedlemmer fra dansk erhvervsliv og partnere i EY og Kromann Reumert.
Målrettet bestyrelsesmedlemmer, der enten har begrænset erfaring med bestyrelsesarbejdet eller efterspørger værktøjer og viden om mere værdiskabende bestyrelsesarbejde samt mod ejerledere, som overvejer etablering af en ekstern bestyrelse eller som kan se en mulighed for udviklingen af det nuværende bestyrelsesarbejde.

Pris: kr. 17.995,- eks. moms

Læs mere

Board Assure

3-dages bestyrelsesuddannelse (Board Certificate) udviklet I samarbejde med KPMG, Horten og Amrop, samt en række professionelle bestyrelsesmedlemmer.
Målrettet både nuværende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer, som er i berøring med bestyrelsen.
På 3. dagen testes dine kompetencer i et live simulationsspil ’The Board Game’, som er specialudviklet til uddannelsen.

Pris: kr. 20.750,- eks. moms

Læs mere

Aarhus Universitets bestyrelsesuddannelse

6 måneder af ti gange otte lektioner og henvendt til små og mellemstore virksomheder.
Målrettet nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i SMV’er samt mod ejerledere, der ønsker indsigt i og redskaber til at anvende bestyrelsens ressourcer og kompetencer bedst muligt.

Pris: kr. 58.000 eks. moms

Læs mere

Niels Brocks bestyrelsesuddannelse

8 moduler på 6 intensive dage og målrettet nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer fra virksomheder i alle størrelser. Adgangskravet er, at man sidder i bestyrelse eller er på vej ind i en bestyrelse. Uddannelsen er også oplagt til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Pris: kr. 24.500 eks. moms

Læs mere 

Board Governance

STRATEGIC BOARD ROOM – 3 moduler af 2 dages varighed + eksamen
Primært til erfarne bestyrelses- og direktionsmedlemmer, men også til ambitiøse personer, der har kontakt til bestyrelser i den ene eller anden form.
Pris: kr. 64.000,- eks. moms

CHAIRPERSON – 3 moduler af 2 dages varighed + eksamen
Målrettet nuværende og kommende bestyrelsesledere samt dem, der har erfaret de udfordringer, der kan være i at få bestyrelsen til at fungere som et team og arbejde mod samme mål.

Pris: kr. 68.500,- eks. moms

Læs mere

Center for Ledelses bestyrelsesdøgn 

3 individuelle kurser med hver sit fokusområde:

  • Det værdiskabende formandsskab
  • Det værdiskabende bestyrelsesarbejde
  • Fra medarbejder til medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Hvert kursus på 3 fulde døgn og er målrettet nye såvel som erfarne bestyrelsesmedlemmer.

Pris: kr. 27.000,- til 33.000,- eks. moms

Læs mere

Teknologisk Institut – kurset Bestyrelsesarbejdet

To dage rettet mod nuværende og kommende direktører og bestyrelsesmedlemmer, herunder også medarbejdervalgte, der har behov for yderligere viden om bestyrelsesarbejdet. Et brush up inden for jura, økonomi, strategi, m.m.

Pris: kr. 13.990 eks. moms

Læs mere

DI – Bestyrelsens arbejde

2 moduler af 2 dage målrettet bestyrelsesmedlemmer, hvad end de er valgt på generalforsamlingen eller udpeget af medarbejdere. Kurset går blandt andet i dybden med regnskabsforståelse, samarbejde med direktionen, etik i bestyrelsesarbejdet og meget mere. Du lærer om dine rettigheder, pligter og dit ansvar, og hvordan du skaber allermest værdi for virksomheden.

Pris: kr. 24.990 eks. moms (kun for medlemmer)

Læs mere

Pluss

Modulopbyggede bestyrelsesseminarer tilpasset bestyrelser i uddannelsesinstitutioner. Seminarerne tager afsæt i såvel sektorindsigten som de praktiske erfaringer høstet gennem årlige 20-40 bestyrelsesseminarer.

Læs mere

Børsens Bestyrelsesuddannelse

Som bestyrelsesmedlem gør din indsigt i bestyrelsens rolle, opgaver og ansvar en afgørende forskel i bestyrelseslokalet. Børsens bestyrelsesuddannelse i samarbejde med CBS Bestyrelsesuddannelserne har fokus på bestyrelsens vigtigste opgaver og mest udfordrende beslutningssituationer og på, hvordan bestyrelsen skaber værdi for selskabet samt ejere, øvrige interessenter og samfundet som helhed.

Pris: kr. 50.000 eks. moms

Læs mere

Erhvervsakademiets bestyrelsesuddannelse

Bestyrelsesuddannelsen er målrettet dig, som gerne vil bidrage kompetent, effektivt og med de rigtige kompetencer i både frivillige og professionelle bestyrelser.

Bestyrelsesuddannelsen består grundlæggende af to akademifag, som også fungerer som valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Bestyrelsesuddannelsen kan tilpasses til din egen bestyrelse, så I under uddannelsen arbejder med jeres eget bestyrelsesarbejde. I kan også som samlet bestyrelse ønske at bringe jeres arbejde i en version 2.0.

Priser fra: kr. 14.900 eks. moms

Læs mere

Board Institute – bestyrelsesuddannelse

Bliv certificeret bestyrelsesmedlem hos BOARD INSTITUTE. Kursusforløbet, der udbydes af Jackie Phillip & Co. Advokatfirma, er et 3 dages modulopdelt forløb med typisk et modul pr. måned eller 1 hver 2. måned, 3 hele kursusdage i alt. Derefter mundtlig eksamen og modtagelse af et personligt eksamenscertifikat.

Som kursist får du adgang til læringsplatform, også efter endt eksamen, og du bliver en del af et længerevarende netværk, også efterfølgende. BOARD INSTITUTE bestyrelsesuddannelse er målrettet selvstændige erhvervsdrivende generelt, samt ledere, og naturligvis bestyrelseskandidater der har en ambition om på sigt at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde

Pris inkl. forplejning og certificeret eksamen, kr. 29.500 + moms

Læs mere

 

Læs også: “Guide: Alt om bestyrelsesarbejde, bestyrelsesuddannelser og om at blive bestyrelsesmedlem”

 

Se vores webinar om Bestyrelsesmedlem i et startup (30 min)

 

Overvejer du at blive bestyrelsesmedlem i et startup?

Læs mere om medlemskab af Keystones her