Danmarks første startup-bestyrelsesuddannelse


Få dokumentation på at du kan yde entreprenant ledelse og styr virksomheder bedre igennem udvikling, opstart og vækst
Årelange erfaringer med bestyrelsesuddannelser og startups

 

 


5 intense kursusdage fordelt
over 3 måneder

Lær alt om bestyrelsesarbejde i startups
fra de mest rutinerede på området

Afsluttende eksamen og
eksamensbevis


Bliv klar til en bestyrelsespost i en startup-virksomhed på 3 måneder


Denne bestyrelsesuddannelse er en praktisk uddannelse, der er forskningsbaseret og med startups som omdrejningspunkt. Du vil lære at stille de rigtige spørgsmål og give professionel sparring til ledelsen og direktion i startups.
Det kan du tage med dig:
Juridiske og digitale spilleregler
Corporate governance og lovgivning
Bestyrelsens funktion og formalia
Samspillet mellem bestyrelse, direktion, ejere og stakeholders
Stakeholder kapitalisme i startups
Digital regulering for startups – hvordan i praksis?
Kunsten at sætte det bedste team i startups
Startup forretningsmodeller og strategier
Performance og cash-flow (likviditet) i startups
Værdiansættelse og kapitalberedskab
Den digitale dagsorden i startups
Regnskab, compliance og skat
Bestyrelsesopgaver, ansvar og rapportering
og meget mere…

Uddannelsen koster 29.000 plus moms og inkluderer medlemskab af Keystones, forplejning, undervisningsmaterialer og litteratur. Læs mere praktisk om underviserne, programmet, lokationer mv. på Niels Brocks hjemmeside.

Læs mere

 


”Entreprenant tænkning er kilden til udvikling og vækst i enhver type virksomhed, så denne uddannelse er næsten relevant for alle. Desuden vil du opleve en stejl læringskurve i startups, fordi afstanden mellem strategi og eksekvering er så ekstremt kort.”


Kenneth Larsen, underviser og stifter af Keystones10 grunde til at investere i en bestyrelsesuddannelse


1. Du får dokumentation på, at du som bestyrelsesmedlem kan bidrage med værdiskabelse, forretningsudvikling og kompetencer til at professionalisere bestyrelsesarbejdet.

2.
Du kvalificerer dig til et højere honorar

3.
Adgang til at besidde nye attraktive bestyrelsesposter

4.
En forståelse af bestyrelsesarbejdets kompleksitet

5.
Viden og redskaber til at spille en nøglerolle i bestyrelsen

6.
Solid indsigt i prioritering af indsatser og effektiv beslutningstagning under tidspres

7.
Viden om bestyrelsens ansvar og pligter ift. lovgivning og god corporate governance

8.
Værdifuld indsigt i samspillet mellem bestyrelsen, ledelsen og ejere

9.
Viden om risikostyring og værdiskabelse

10.
Et professionelt netværk med andre professionelle bestyrelsesmedlemmer
Billede6


Kontakt os og hør om uddannelsen er relevant for dig


Har du afklarende spørgsmål om uddannelsen, tilmelding, forløb, partnerskab
eller lignende er du altid velkommen til at kontakte os. Læs også mere herSkærmbillede-2015-09-18-kl.-11.31.54-350x350
Kenneth Larsen
Keystones, partner og CEO
2425 1744
kl@keystones.dk