Har du styr på reglerne omkring investering af din tid og kompetencer i startups?

 

Du har øjnet et eller flere startups, som du gerne vil løfte til det næste niveau på risikovillige vilkår. Det kan være nærliggende at investere kapital i virksomhederne, men i mange tilfælde er dine timer og de resultater, som du kan skabe i virksomheden, mindst lige så meget værd som dine penge.

Spørgsmålet er, hvordan man i praksis kan investere sine mange års erfaringer på sweat equity basis i en portefølje af startups uden at drukne i administration og skattebøvl?

I Keystones netværket vil vi gerne adressere denne problematik – dels ved at opfordre virksomheder og medlemmer til at tænke i sweat equity aftaler frem for lønaftaler eller rå investeringsaftaler og dels ved at udbrede viden om, hvordan sweat equity modeller ser ud i praksis, f.eks. gennem warrant-programmer. Der er en del kompleksitet i dette i forhold til arbejdsret, selskabsret, aktieoptionsloven, skatteordninger mv.

Ved et af Keystones’ Toolbox-kurser tager Jørgen Bek Weis, som er førende advokat på området, fat i 3 sweat equity modeller. De er kort skitseret nedenfor.

Ejerskab med aftagende tilbagesalgspligt

Denne model er også kaldet ”Founder Vesting” eller ”Reverse Vesting”. En business angel køber en andel af et selskab til en billig pris og påtager sig arbejdspligt over en periode. Hvis arbejdspligten misligholdes tilbagesælges andelene til de øvrige ejere. Tilbagesalgspligten aftager over aftaleperioden i takt med at arbejdspligten opfyldes.

Tiltagende ejerskab via warrants

Denne model er også kaldet ”ESOP” (Employee Stock Ownership Plan) eller ”Basic Vesting”. En business angel involverer sig i et startup – dog uden at investere kapital. I stedet får business angel tegningsoptioner (warrents), som kan udnyttes til en rimelig favørkurs. Udnyttelsesretten indtræder gradvist over arbejdsperioden hhv. ved levering af specifikke resultater. Misligholdelse af arbejdspligten betyder, at de resterende warrants ikke kan udnyttes/bortfalder. Ordningen struktureres ofte som et ansættelsesforhold og derfor med skattefordel.

Fantom-aktier og lignende

Her opnår business angel en økonomisk gevinst afhængig af værdien af kapitalandelene/virksomheden, men uden at være kapitalandele/reelt ejerskab.

Bliv medlem af Keystones og bliv endnu skarpere på brugen af ovenstående modeller i praksis, når vi afholder det næste kursus om sweat equity.

 

Bliv medlem