Værdisætning af startups

Værdis­æt­ning af star­tups opleves af mange inve­storer og iværk­sæt­tere som en bland­ing af voodoo og hånd­spålæggelse. Avancerede exce­lark med diskon­terede cash flows fun­gerer nogle gange mere som snubletråde end som kon­struk­tiv hjælp til at få investerin­gen i hus. I Key­stones har vi udviklet “høker kalkulen” som et bidrag til valuation-dialogen. Vi lancerede kalkulen for nogle år siden og baseret på ten­densen i en række 2017-investeringer har vi netop opdateret værdierne i opadgående ret­ning. Ambi­tio­nen er at ramme plet på ca. 80% af de deals, vi ser i markedet. Således indgår der ikke han­dler, som er excep­tionelt høje eller lave. Vi håber, at mod­ellen kan tjene til inspi­ra­tion. Den indgår som et ele­ment i de Tool­boxes vi afholder for både inve­storer og iværk­sæt­tere. Du kan finde mod­ellen i vores LinkedIn gruppe https://lnkd.in/g8gtnXy eller på www.keystones.dk/valuation