Tag: Vejledning


aug

30

2018
Guide til syndikerede investeringer i startups

Guide til syndikerede investeringer i startups

Dette er et trin-for-trin ind­b­lik i, hvor­dan syn­dik­erede investeringer i star­tups kan for­løbe. Fra inve­stor­ernes første møde med virk­somhe­den til clos­ing din­ner uger eller måneder senere.   Eksem­pel på en opti­mistisk tid­splan for en syndikeringsrunde:...

Læs mere


aug

22

2018
Guide til dit advisory board

Guide til dit advisory board

Der­for er det vigtigt med et advi­sory board Ekstern spar­ring er essen­tiel, når der skal træffes store beslut­ninger i en virk­somhed. I virk­somheder, der enten ikke er store nok eller er klar til en bestyrelse, er...

Læs mere


jun

28

2018

Top 3 bøger til iværksættere og investorer

Som­mer­ferie at last! ☀ Vi starter med at teste poolen her i DTU Sci­ence Park. Hvis du også er på vej i poolen og man­gler læses­tof, så har vi et par forslag. Bøgerne han­dler om at starte, udvikle...

Læs mere


jun

24

2018
Keystones

10 råd om investering i startups

Overve­jer du at investere i star­tups? Key­stones har siden årtusin­deskiftet arbe­jdet pro­fes­sionelt med investeringer i star­tups og sam­let et unikt sæt erfaringer gen­nem to økonomiske kriser og ans­var for Dan­marks største investor­netværk. Al denne erfar­ing...

Læs mere


jun

12

2018
Hvornår ved du om et startup styrer mod jorden?

Hvornår ved du om et startup styrer mod jorden?

16 klas­siske fares­ig­naler, du bør se efter, før du hop­per med ombord  Key­stones har fulgt flere tusinde opstartsvirk­somhed­ers svære færd mod stjern­erne. Det ender nogle gange galt og når vi under­søger den sorte boks, mødes...

Læs mere


maj

30

2018
Startup: Her er mine 9 vigtigste investeringskriterier

Startup: Her er mine 9 vigtigste investeringskriterier

Keystones-medlem, Rolf Garde er aktiv busi­ness angel og deler reflek­sioner om hans 9 primære invester­ingskri­terier (læs mere om Rolf Garde på www.rolfgarde.com). Når du som startup er i markedet efter fund­ing hos Busi­ness Angels, så er det...

Læs merePage 1 of 212