Tag: medlemsportræt


okt

02

2017
Medlemsportræt: Maria Sundöf, business angel

Medlemsportræt: Maria Sundöf, business angel

Bag­grund Jeg har stort set altid arbe­jdet med IT sys­te­mer og specielt med salg og imple­menter­ing af for­ret­ningssys­te­mer (SAP, Ora­cle, Infor) hos store virk­somheder både i Dan­mark og i udlan­det. Jeg start­ede min første kon­sulentvirk­somhed...

Læs mere