Derfor er det vigtigt med et advisory board

Ekstern sparring er essentiel, når der skal træffes store beslutninger i en virksomhed. I virksomheder, der enten ikke er store nok eller er klar til en bestyrelse, er et advisory board ofte en god idé. Med et advisory board får du nemlig mulighed for at samle en håndfuld virksomhedsbyggere, der kan rådgive dig om de ting, du måske ikke er helt skarp på selv, men som de har års erfaring med. Derudover slipper du for de juridiske spidsfindigheder, som der følger med en bestyrelse.

Fordele ved et advisory board for hhv. virksomheden og medlemmerne

For dig som enten overvejer at etablere et advisory board, eller blive medlem af et advisory board, er følgende fordele værd at vide:

#1: Ændring af et advisory board kræver ikke vedtægtsændringer

#2: Grundet dets uformelle natur, er der mere fleksibilitet i struktur og ledelse

#3: Et advisory board kan betrages som en blød landing i virksomheden. Det kan være første skridt i retning af en etablering af en formel bestyrelse. Det er også god en måde at teste et samarbejde og evaluere virksomheden over en periode (due diligence) mhp. evt. yderligere involvering som investor, bestyrelsesmedlem eller leder.

#4: Øvelse i bestyrelsesarbejde og i at have en bestyrelse.

#5: En mulighed for at teste hinanden og prøve-samarbejde før advisory board-medlemmer evt. rekrutteres til team eller bestyrelse.

#6: Man undgår at stå alene med mange overvejelser. 360 graders løbende sparring om alt fra økonomi til teknologi, produkt, finansiering, vækst, den daglige ledelse, bestyrelsen mm.

#7: Fortrolige drøftelser af fortrolige forhold

Forskellen mellem advisory board og bestyrelse

Et advisory board og en bestyrelse kan ligne hinanden – der er dog nogle væsentlige forskelle. Her har vi listet de mest essentielle forskelle:

#1: Aflønningen er ofte forskellig. Advisory boards er i mange tilfælde frivillige eller mod optjening af medejerskab: “sweat equity”.

#2: Advisory boards er et organ uden et legalt grundlag, fordi det ikke er omtalt i Selskabsloven eller i andre love. De har ingen kontrollerende indflydelse.

#3: Et advisory board giver, som navnet antyder, “råd”. En bestyrelse har større beføjelser og har bl.a. magt til at tilsidesætte den adm. direktørs beslutninger.

#4: Et advisory board er valgfrit, mens en bestyrelse i nogle tilfælde er lovbestemt.

Betyder det, at et advisory board ikke kan stilles til ansvar?

Hvis funktionen og opgaverne for advisory board nærmer sig bestyrelseslignende forhold, kan ansvaret tilsvarende nærme sig bestyrelsesansvar.

To typer advisory board

Rollen som advisory board afhænger af, om der er etableret en bestyrelse eller ej.

Type 1: Advisory board udøver tilsyn og hvad der svarer til bestyrelsesarbejde, fordi der endnu ikke er etableret en formel bestyrelse.

Type 2: Advisory board udøver primært vejledning og kontaktskabelse, fordi selskabet allerede har en bestyrelse.

Formaliseringer – sådan kommer du i gang

#1: Sammensæt advisory board ud fra hvor der er “gaps” i virksomhedens kompetence map

#2: Formulér en uformel advisory board aftale til forventningsafstemning og fortrolighed mm. Som medlem af Keystones kan du få mere sparring herom.

#3: Fastlæg herunder en mødefrekvens f.eks. af 6-8 gange årligt

#4: Præcisér evt. de enkelte medlemmers ansvarsområder, arbejdsopgaver og arbejdsbetingelser

#5: Konstituér evt. boardets formand og næstformand, som kan repræsentere boardet udadtil, sikre mødeindkaldelser, mødedagsordener, mødestyring, referater, opfølgninger, opfyldelse af fælles mål og forpligtelser.

Belønningsmodeller

Belønningen kan være honoar, warrents, optioner eller det simple forhold, at virksomheden er en god reference at have på sit CV eller LinkedIn-profil.

Overvejer du at etablere advisory board eller blive medlem af et advisory board?

Læs om Startup Bestyrelse Bootcamp

For kommende medlemmer af advisory board – læs mere om medlemskab af Keystones her

For virksomheder – indsend case her