10 investorer går med deres investering ind i kampen mod fejl- og underernæring blandt ældre borgere og patienter. Det giver øget livskvalitet og er endda billigere.

Movesca er en foodtech-startup, der har sat sig for at reducere fejl- og underernæring via en it-baseret ernæringsløsning, Min Menu, til hospitalspatienter og ældre borgere. MinMenu kan på én gang være med til at sænke sundhedsudgifterne og øge livskvaliteten hos indlagte og ældre borgere. Movesca søgte i foråret 2019 kapital med kompetencer til at realisere målet om at blive Nordeuropas største specialiserede spiller på markedet for it-ernæringsløsninger til hospitaler og kommuner.

“Investorerne blev trigget af muligheden for at øge sundhed og trivsel for indlagte på hospitaler og ældre på plejehjem og i egen bolig”

Nina Christensen fra Keystones påtog sig rollen som lead-investor for et team på 10 investorer, der tilsammen har investeret 1,35 mio. kr. Det beløb blev toppet op med et vækstlån, så den samlede funding endte på 2,4 mio. kr.

Nina har tidligere deltaget i køb og salg af pensionsselskaber, og lidt af den erfaring har hun haft nytte af, men det har været noget helt andet at gå ind i en lille startup. Vi har spurgt Nina, hvorfor hun valgt at involvere sig i lige netop Movesca, om hendes erfaringer med processen og om hendes forventninger til fremtiden.

“Det var muligheden for at bidrage til bedre sundhed og trivsel for indlagte på hospitaler og ældre på plejehjem og i egen bolig, der fangede mig, samtidig med den passion, foundere har for projektet. Det afgjorde sagen for mig. Vi var faktisk kun to Keystones-medlemmer til det opfølgende møde med Movesca, men vi blev efterfølgende enige om, at casen var så værdifuld, at den skulle have en reel chance.”

“Vi fik en tredje med og var nu et lead-team. Både vi og Movesca var med på Odense Investor Summit 2019, og her fik vi flere med på investeringen. Det blev en lidt langsom opstart pga. sommerferier, men vi er endt med en gruppe på 10.”

Debut som lead-investor med mange ubekendte

Nina har været med i Keystones siden starten af 2019 og har ikke været med i andre investeringer før Movesca. Hun havde således ikke erfaring med, hvor arbejdskrævende lead-rollen er, og hvad den helt præcist indebærer.

Hun fortæller: “Jeg har håndteret rollen som en projektlederrolle, hvor jeg har holdt alle parter på et højt informationsniveau og sikret, at der blev taget vare på de opgaver, som blev defineret gennem processen. Alle i investorteamet har været rigtig gode til at tage part i opgaver, hvor de havde særlige kompetencer. Særligt derfor har det været rigtig sjovt.”

“En masse ny viden og gode nye investorkammerater”

Når Nina kigger tilbage på processen, kan hun konstatere, at den har været noget af en tidssluger. Så hvis tiden i forvejen er knap, fraråder hun at man påtager sig rollen som lead-investor. Til gengæld har processen både været givende og sjov: “Ja, det har krævet tid, men jeg har også fået en masse ny viden og gode nye investorkammerater,” forklarer hun.

Founder: “Det her er jo bare første skridt på en lang rejse, vi skal på sammen”

Founder og CEO Jon Henningsen nikker til, at det har taget tid og han tilføjer:
“Processen har indimellem trukket tænder ud, men den har fremfor alt været meget lærerig. Vi ser nu frem til samarbejdet med investorerne, der besidder nogle utroligt vigtige kompetencer, som vil give os det med- og modspil, som skal bruges for at forløse Movescas potentiale.”

Jon forklarer videre, at grundighed i forhandlingsfasen er et vigtigt fundament for det fremtidige samarbejde: “Det her er jo bare første skridt på en lang rejse, vi skal på sammen. Det er også i den ånd, at vi har gennemført forhandlingerne.”

“Hvem ved, en dag kan vi også komme til Japan?”

Investorkredsen glæder sig over, at investeringen er på plads, og at de nu understøtter Movesca med en bestyrelsesformand, der vil bruge ugentlig tid med Movesca med fokus på at få MinMenu rullet bredt ud, først i Danmark, siden i udlandet.

“Jeg har en ambition om, at MinMenu bliver den væsentligste spiller på på det danske marked, og at vi gennem gode resultater kan brede det ud til det nordiske marked. Hvem ved, en dag kan vi også komme til Japan, som der var en der foreslog på præsentationsmødet i Keystones,” fortæller Nina om sine forventninger til fremtiden.

 

 

Overvejer du også at investere i startups?
Læs mere her