Rolf Garde er aktiv busi­ness angel og deler refleksioner om investeringssyndikater (læs mere om Rolf Garde på www.rolfgarde.com)


For lige at starte med en definition: Et syndikat er en gruppe af investorer, der vælger at investere i et startup (det har intet at gøre med forbrydersyndikater).

Jeg har talt med flere founders, som synes det lyder besværligt og tidskrævende at forholde sig til en masse forskellige investorer. Det vil da være meget lettere med kun et par stykker. De er bange for, at de skal bruge en masse tid på at håndtere mange mennesker, der har alle mulige forskellige holdninger.

Den gode nyhed er: Med syndikater skal du oftest kun forholde dig til 1-2 personer. Derudover får du flere dygtige personer i netværket, som du sikkert kan få glæde af når din virksomhed skal udvikles.

Proces med at finde investorer

Der er mange forskellige måder, at gribe dette an på, men oftest er det meget vanskeligt at finde 1-2 personer/organisationer, der vil lægge hele investeringsbeløbet. Langt de fleste vil lægge mindre beløb, og sprede sine investeringer over flere startups.

Typisk fordeler ”jagten” sig i 3 lejre:

#1: Man finder selv 5-10 personer, der vil investere i virksomheden, og der forhandles, aftales osv. næsten med hver enkel

#2: Man køber sig en rådgiver, som tjener penge på at finde investorer

#3: Man finder 1-2 personer, der enten selv kan lægge alle pengene, eller som kan finde flere andre personer, der samlet kan lægge pengene

Jeg har oplevet alle scenarier.

I scenarie 1, bruger man som founder meget tid på processen. Der bliver mange iterationer med pitches, møder, forhandlinger, due diligence osv.

I scenarie 2, så klarer rådgiveren det hele. Det skal dog siges, at flere business angels ser på dette som et dårligt tegn. Hvis man ikke selv kan finde investorer til sin virksomhed, så kan man måske heller ikke finde de bedste medarbejdere og de bedste kunder.

I scenarie 3, har man været så heldig, at man har fundet en person/organisation, der gerne selv vil investere og også vil hjælpe med at rejse hele beløbet. Personen tror på teamet/idéen, og vil gerne bruge tid/omdømme på at finde pengene i netværket. Jeg vil i det følgende forklare lidt mere om denne process.

Lead Investor

Lead Investor er oftest 1-2 personer, som hjælper med at styre investeringsprocessen. Det er Lead Investor, der:

#1: Samler et syndikat

#2: Er mellemmand mellem medlemmer i syndikatet og virksomheden (og dermed sparer founder for at svare på det samme spørgsmål flere gange)

#3: Forhandler investeringsaftale

#4: Laver due diligence

#5: Sikrer underskrifter osv

#6: Typisk efterfølgende deltager i bestyrelse / advisory board

Det er dermed de 1-2 personer, som du skal forholde dig til. Om syndikatet kommer til at bestå af 2 eller 25 medlemmer betyder faktisk ikke det store. Bortset fra, at jo flere der investerer, jo større netværk har du at trække på.

Lead investor bliver ikke direkte aflønnet for det arbejde der lægges. Ofte får Lead Investor warrants i virksomheden. Nogle gange aftaler syndikatet med Lead Investor, at Lead Investor ved evt. exit får lidt mere end de andre deltagere i syndikatet. I begge tilfælde får Lead Investor kun noget for arbejdet, hvis virksomheden på et tidspunkt bliver en succes og solgt til et stort beløb.

Processen med syndikater

Forskellen mellem at forhandle med én investor og Lead Investor i et syndikat er meget lille.

Forskellen er oftest kun:

#1: Der skal afholdes 2-3 møder med hele syndikatet i perioden fra første kontakt til underskrift af aftaler

#2: Selvom mange investerer rimeligt passivt gennem syndikatet, så er min erfaring at mange investorer gerne deltager på diverse møder/seancer, hvor netop deres kompetence kan komme i spil

#3: Hvis der er over 5 personer i syndikatet, så oprettes ofte et investeringsselskab, og dette investeringsselskab investerer i virksomheden. Det gør det lettere at lave ejeraftale, få underskrifter osv. Hvis der er under 5, så kan de 5 alle komme til at stå i ejeraftalen

Fordele og ulemper for founders/startup:

Fordele:

#1: Klart mindre tidsforbrug til processen, som i stedet kan bruges til et udvikle virksomheden

#2: Flere forskellige kompetencer at trække på

#3: Flere personer der aktivt vil hjælpe med at skaffe kunder/kontakter o.l.

#4: Flere personer der kun skal lægge et mindre beløb ved evt. opfølgningsinvestering.

Ulemper:

#1: Forhandlingsmæssigt står syndikatet lidt stærkere end når flere enkeltpersoner investere

#2: Hvis Lead Investor springer fra undervejs, så vil de andre i syndikatet typisk også springe fra

Fordele/ulemper for investoren:

Her har Keystones skrevet en fin artikel om dette: https://keystones.dk/hvad-du-boer-vide-foer-du-investerer-sammen-med-andre-10-fordele-og-ulemper/

Konklusion:

Jeg synes, at de mange fordele for både founder og investor opvejer de få ulemper. Så næste gang du møder en investor, der virker interesseret, så spørg evt. om denne investor kunne have lyst til at være Lead Investor. Jeg siger sjældent nej til denne opgave, hvis jeg selv har lyst til at investere i et startup.