Over 40 investorer har skudt i alt 10,2 mio. kr. i delebilstjenesten, LetsGo. Pengene kommer fra investornetværkene Keystones, Danish Business Angels, Danmarks Grønne Investeringsfond og en række medarbejdere. Bjarke Fonnesbech, CEO for LetsGo, forventer, at organisationen i 2025 vil have dobbelt så mange medlemmer som i dag.

 

LetsGo er Danmarks største delebilsordning med fast stamplads. Bilflåden består af 320 biler og medlemsskaren er på 4.700 fordelt på København, Odense, Aarhus og Roskilde. Dertil kommer LetsGo Fleet Systems, der retter sig mod delebilsoperatører, off. institutioner og virksomheder.

Med en historie der går tilbage til stiftelsen af Københavns Delebiler i 2004 og en sammenslutning med Aarhus Delebilsklub i 2007 har konceptet også bevist, at delebiler ikke er noget midlertidigt modefænomen. Der har igennem mange år været et fundamentalt behov og en interesse, som kun er blevet yderligere styrket af forbrugeres stigende fokus på miljø og klimaudfordringen.

Startede som nonprofit-organisation

”Vi kan se, at der er så meget fokus på området og udviklingen går meget hurtigt. Det er en udvikling, som vi gerne vil være med til at præge. Der indså vi, at hvis det skulle kunne lade sig gøre, så ville vi få brug for ekstra kapital,” siger CEO i LetsGo, Bjarke Fonnesbech om beslutningen om at gå fra at være en non-profit organisation til at være en virksomhed, der søger vækst på bundlinjen.

Bred opbakning fra både private og offentlige investorer

LetsGo har derfor hentet 3,4 mio. kr. fra 27 investorer hos Keystones og DanBAN. Derudover har 14 medarbejdere hos LetsGo investeret 0,8 mio. kr. Således ejer investorer 13 pct. LetsGo delebilfonden vil stadig være hovedaktionær med 87 pct. Et lån på 6 mio. kr. fra Danmarks Grønne Investeringsfond er en del af den samlede kapitaltilførsel, og næste år vil crowdfunding også blive anvendt i et vist omfang, så medlemmer af LetsGo kan være med på vækstrejsen.

Parkeringspladsen er vigtig

Delebilsordninger findes også i mange andre lande, men LetsGo adskiller sig fra de fleste ved at have faste parkeringspladser tilknyttet. I modsætning til de fleste andre ordninger, hvor bilerne kan afleveres forskellige steder – kaldet free-floating car-sharing. Undersøgelser af delebilsordninger i forskellige lande, herunder Danmark, viser generelt, at der ikke kan konkluderes, at ordningerne under free-floating faktisk fører til færre biler på vejene. Men det er tilsyneladende anderledes, når en parkeringsplads er tilknyttet.

”Det er en meget vigtig parameter at kunne komme af med bilen, særligt i København. Vores undersøgelser viser, at for hver af vores biler bliver 7 privatbiler overflødiggjort. 40 pct. af vores medlemmer oplyser, at hvis vores ordning ikke var tilgængelig, ville de købe deres egen bil.”

LetsGo er ikke for bilpendlere men folk med mere sporadiske bilbehov. Det er en populær løsning for folk i de store byer, især København, som til daglig dækker kørselsbehovet med cykel og offentlig transport. 85 pct. cykler til dagligt, 13 pct. bruger offentlig transport og kun 1 pct. ejer egen bil.

Og medlemmerne, som også omfatter mange børnefamilier, er tilfredse, viser de undersøgelser, som LetsGo løbende foretager.

”Medlemmerne er tilfredse med adgangen til biler og oplever sjældent, at de ikke kan få en bil, når de har behov for det,” siger Bjarke Fonnesbech, der forventer, at LetsGo i 2025 har et medlemstal, der er dobbelt så højt som i dag.

Lead Investor Casper Algren:  ”Der er stor politisk medvind til delebiler”

Casper Algren er Lead Investor på projektet for Keystones’ investorer og er desuden trådt ind i LetsGo’s bestyrelse som repræsentant for investorerne. Han har store forventninger til udviklingen i de nærmeste år.

”Delebilsordninger som denne har et bæredygtigt impact. Hvor Green Mobility og andre med lignende koncepter baseret på kørsel fra A til B mere er konkurrenter til taxakørsel, så viser undersøgelser at denne type med tilknyttet fast parkeringsplads kan fjerne 5-10 biler fra vejene – LetsGo selv estimerer 7,” siger Casper Algren.

Og så er der vækstpotentialet. Alle analyser peger i retning af, at delebilsmarkedet vil vokse med over 20 pct. årligt i de næste syv år. Så hvis LetsGo bare følger markedsudviklingen, så er der tale om en underliggende vækst, der er helt exceptionel, påpeger Casper Algren.

Et andet vigtigt element er den politiske støtte. Trafikpropper og en kronisk mangel på parkeringspladser er et velkendt problem i København. Optællinger fra Københavns Kommune viser, at der mange steder er en belægningsgrad over 100. Ifølge DR (11. nov. 2021) ejer københavnerne tilsammen 138.666 biler, mens der kun er godt 125.000 kommunale parkeringspladser til rådighed, som pendlere og besøgende fra andre kommuner også benytter. Med delebilsordninger ser politikerne en oplagt mulighed for at fjerne biler fra vejene uden at træde nogen over tæerne.

”Der er stor politisk medvind til delebiler især i København. Der er afsat 900 parkeringspladser til delebiler i 2022. Derudover har regeringen afsat 100 mio. kr. til fremme af delebiler i infrastrukturplanen. Så der er masser af politisk medvind, et marked der vækster kraftigt, og så er der en fed bæredygtighedshistorie. Det er de tre ting, jeg vil fremhæve,” siger Casper Algren.

 

Overvejer du også at investere i startups?
Læs om medlemskab af Keystones her