Neurotech-virksomheden Plato­Science har udviklet en “tanke­hat”, som hjælper hjer­nen til øget fokus eller øget kreativitet. Det er en teknologi, der er velkendt på hospitaler og blandt professionelle, og som nu er ved at sætte en ny standard for, hvordan du kan arbejde med den måde, som du tænker på. Vi kender alle teknologier, som måler vores performance, og nu er det muligt at stimulere vores performance på en sikker måde. Fire medlem­mer fra Key­stones har netop lige investeret i Plato­Science. Vi har talt med dem, og der er specielt fire erfaringer, de gerne vil give videre.

(PlatoScience blev præsenteret for medlemmerne i august 2018)

#1. Produkt og team skal fange din opmærksomhed og imponere

Thomas Gregersen:
“Jeg har aldrig mødt et menneske, som ikke på et tidspunkt har reflekteret over egne tanker og oplevet, hvor udfordrende tankemylderet kan være. Der er flere traditionelle veje til at få større bevidsthed, til at skabe andre tanker, samt til at få adgang til vores fulde potentiale. Vi ser nu en udvikling, hvor teknologien kan hjælpe, herunder ved at kunne forbedre menneskers koncentration og øge deres kreativitet. PlatoScience er med deres produkt PlatoWork med til at sætte dagsorden for dette. Jeg investerer primært i mental sundhed og trivsel, så det var et oplagt match”.

Marck Madsen:
“Det er for mig vigtigt, at virksomheden har noget unikt at byde på. Produktet skal være nyskabende, virksomheden skal have en klar plan, så vi ved hvilken retning, vi skal gå i. Kemien skal også være god, både virksomhedsejerne imellem, men naturligvis også mellem investorer og virksomhedsejere.

Min interesse blev vakt af et utroligt spændende produkt med store fremtidsperspektiver. PlatoScience har et produkt, der er meget unikt og efter en rigtig god snak med Balder og Morten lærte jeg også, at to meget dygtige og dedikerede ildsjæle stod bag virksomheden og produktet. Jeg ser også et meget stort potentiale i et nyt og udækket marked, så der er masser af muligheder for succes”.

Eske Dyva:
“Jeg oplevede det som en spændende case, som jeg havde fulgt lidt, inden den blev præsenteret via Keystones. Her fik jeg hurtigt et indtryk af et super stærkt team, der både kunne lide at arbejde sammen og at være sammen”.

Jeg blev positiv overrasket over den merværdi, der er skabt ved at have dialog og samarbejde med andre Keystones medlemmer. Vi er mange medlemmer, med mange forskellige erfaringer, hvilket ikke skal undervurderes

Thomas Gregersen, Keystones-medlem

#2. Tillid er alfa & omega: til teamet og til dine medinvestorer

Tillid til teamet og dets evne til at opbygge virksomheden er afgørende, når investorerne skal beslutte sig.

Thomas Gregersen:
“Det ligger i sagens natur, at markedsfit og opbygning af organisationen er en løbende proces i startupvirksomheder. Derfor er det essentielt, at stifterne har både de rette kompetencer og det rette mindset til rejsen. Der er altid udfordringer i vente, så spørgsmålet er, om de formår at finde løsninger. Jeg har været meget imponeret over PlatoScience’s stiftere, herunder hvordan de arbejder med kvalitet og formår at samarbejde og netværke, så de finder løsninger og skaber synergi”.

Hvis man stadig har begrænsede erfaringer med at investere i startups, så er investeringer sammen med andre investorer en oplagt mulighed for at få sparring.

Eske Dyva:
“Jeg gjorde mig en del overvejelser, da jeg ikke er så erfaren i startup-investeringer, men var heldig at få god sparring fra andre og mere erfarne medlemmer af Keystones. Det var også positivt, at de øvrige investorer havde en bred fundering både kompetencemæssigt og geografisk”.

 

#3. Investorernes forskellige erfaringer skaber uvurderlig synergi

Selve processen med at investere i startups kan være tidskrævende for både virksomheden og investorerne. Når man løfter i flok, er der god synergi at hente fra samarbejdet investorerne imellem.

Marck Madsen:
“Tingene gik meget hurtigt med PlatoScience og så længe, der stadig er styr på tingene og de kan give den information og de dokumenter, jeg har brug for til at skabe mig et overordnet helhedsindtryk, så er det helt okay – og faktisk at foretrække. Mange af de juridiske dokumenter, samt oplæg mm. var lavet i forbindelse med en tidligere investeringsrunde, så det lettede tingene væsentligt”.

Thomas Gregersen:
“Jeg har en vis indsigt i PlatoScience’s marked og en god strategisk værktøjskasse i min rygsæk, men jeg blev positiv overrasket over den merværdi, der er skabt ved at have dialog og samarbejde med andre Keystones medlemmer. Vi er mange medlemmer, med mange forskellige erfaringer, hvilket ikke skal undervurderes”.

Pointen om at løfte i flok er en erfaring, som også Eske Dyva tager med sig.

Eske Dyva:
“Det tager altid længere tid end forventet, også selvom processen var fornuftigt styret. Men ellers lærte jeg, at det er muligt at finde sparringspartnere i netværket”.

#4. Alle bør tage ansvar for værdiansættelsen

Af råd, som kan gives videre til andre, fortæller Thomas Gregersen, at det er vigtigt at lande på en realistisk værdiansættelse – og at investorerne har et medansvar for, at det sker.

Thomas Gregersen:
“Der er meget høje valuations i markedet for tiden og det er vigtigt, at vi finder et realistisk niveau. Det har både startup-virksomheden og investorerne interesse i. Min bedste rettesnor er vurdering ud fra kundeperspektivet og den reelle værdiskabelse. Herunder bør vi øge forventningerne til startup-virksomhederne, når det kommer til deres analysearbejde og forståelse af markedet og kundebehovet”.

For Marck Madsen handler det ikke kun om den realistiske valuation for virksomheden men også om mavefornemmelse.

Marck Madsen:
“For mig er det meget vigtigt, at tallene giver mening, både i regnskabet, men i særdeleshed forventningerne til fremtidigt salg. Det er sundt at have en lidt konservativ tilgang til salgsforventningerne og timing for, hvornår produkter, forhandlere osv. er på plads. Men når det er sagt, kan man analysere alt til uendelighed, så det handler også meget om mavefornemmelse. Og med PlatoScience var og er den rigtig god”.