Et pænt millionbeløb bliver investeret i Ulobby, hvis platform kan øge den demokratiske dialog i både Danmark og EU. Knap halvdelen af investeringen kommer fra et syndikat bestående af bl.a. 7 medlemmer fra Keystones. Investeringsprocesser er skrøbelige og afhænger i høj grad af lead investor – her deler han sine lavpraktiske råd.

 

AI-baseret platform skaber overblik over den politiske beslutningsproces

Når støvet har lagt sig oven på demokratiets festdage, kan det danske govtech-startup, Ulobby glæde sig over en ny investering på flere millioner kroner. Siden Ulobby blev præsenteret i Keystones-netværket har de haft travlt og investeringsrunden blev da også overtegnet. Ejekredsen består i dag af medlemmer fra Keystones, Danish Business Angels og innovationsmiljøet CAPNOVA.

Ulobby blev lanceret ultimo 2017 og har siden opbygget en flot kundebase blandt både store internationale organisationer, brancheorganisationer, NGOer og SMVer i Danmark og senest også i Bruxelles.

Ulobby gør det muligt at følge og forstå udvalgte politiske processer, hvilket giver en hidtil uset mulighed for at organisere egen politisk interessevaretagelse ved hjælp af avanceret machine learning og strukturering af store datamængder. Altså den type opgaver, som før krævede betydelige ressourcer til overvågning og analyse samt evt. at hyre specialister i public affairs, dvs. professionelle lobbyister.

 

Hvorfor jeg investerede i Ulobby

Andreas Sidelmann Christensen fra Keystones-netværket meldte sig som lead investor. Det blev starten på en givende og lærerig due diligence sammen med de øvrige seks investorer fra Keystones. Andreas siger:

Jeg investerede i Ulobby ud fra en samlet, positiv vurdering af teamet, produktet og vækstpotentialet. Dét, understøttet af selskabets demonstrerede evne til at eksekvere kommercielt

Hvorfor jeg meldte mig som lead investor

Jeg valgte at tilbyde mig som lead investor af flere årsager.

For det første var jeg motiveret af måden hvormed Ulobby teamet bestående af Anders Kopp Jensen (CEO), Bertel Torp (CTO) og Michael Bjørnlund (bestyrelsesformand) gennemførte de indledende investormøder. Møderne efterlod et indtryk af en ledelse, som var dygtig, samarbejdende og målrettet.

For det andet var jeg motiveret af, at vi kunne danne en investorgruppe, som dels ville kunne mønstre Ulobbys kapitalbehov og dels besad relevante kompetencer til at gennemføre due dilligence processen.

For det tredje var jeg motiveret af samarbejdsvilligheden i investorgruppen, som bestod af medlemmer fra både Keystones og DanBAN. Fire business angels påtog sig således at være leads for henholdsvis den finansielle, kommercielle, teknologiske og juridiske del af due diligence processen. Øvrige investorer udtrykte også villighed til at supportere processen.

Hvad jeg har lært af at være lead investor hos Keystones

Dette var første gang jeg fungerede som lead investor, og derfor var processen på alle måder lærerig. Jeg valgte følgende tilgang:

1. Aftal overordnede mål og timelines for due diligence processen

2. Aftal hvem har ansvar for hvilke delmål og deres deadlines

3. Anvend relevante online værktøjer til samarbejde og alignment

4. Planlæg tid til individuel opfølgning, sparring og koordinering undervejs

5. Hold løbende investorgruppen og selskabet informeret om fælles fremskridt og next steps

Top 3 lavpraktiske råd

How-to #1: Online møder
For at sikre en effektiv koordinering af due diligence processen indkaldte jeg investorgruppen til et indledende onlinemøde á ca. 2 timers varighed. Jeg anvendte onlinemødeværktøjet Zoom.us. Mødet sikrede alignment i investorgruppen om mål, opgaveansvar og timelines.

For at sikre at alle havde indsigt i resultaterne af due diligence-processen indkaldte jeg investorerne til et afsluttende onlinemøde á ca. 2 timers varighed, hvor due diligence leads fremlagde findings. Ulobbys bestyrelsesformand ringede også ind til slut i mødet for at afklare tilbageværende spørgsmål.

How-to #2: Videndeling
Jeg oprettede dernæst en shared presentation med Google Slides, som dokumenterede processen og fungerede som afrapporteringsværktøj for de respektive due diligence workstreams, hhv. financiel, kommericiel, teknologisk og juridisk reviews. Dokumentet blev delt med alle investorerne og Ulobbys bestyrelsesformand. Dermed kunne alle hele tiden følge med i, hvor vi var i processen. Dokumentet blev også anvendt til indsamling af investoroplysningerne, hvilket gjorde hand-over til selskabet nem og effektiv.

How-to #3: Usynlig tid
Ind imellem de beskrevne aktiviteter brugte jeg betydelig tid på at afklare og sparre om forskellige forhold med individuelle investorer og selskabet. Som lead investor var det min oplevelse, at denne “usynlige tid” var afgørende for at hjælpe processen rettidigt i mål. Et råd til andre lead investorer er derfor at påregne ekstra tid til dette i sin tidsplan. Jeg undervurderede til start omfanget af dette.