Med hjælp fra Keystones fandt investor Lena Beck Rørvig og Recruitio-grundlægger Stine Amina Toft hurtigt ud af, at de var et godt match. Det førte til en millioninvestering i rekrutteringsplatformen Recruitio og en post som bestyrelsesformand til Lena Beck Rørvig.

 

På bare tre måneder landede der en investering fra 10 investorer på 2 mio. kr. til rekrutteringsplat-formen Recruitio, som Stine Amina Toft står bag. Men når Stine Amina Toft og lead-investor Lena Beck Rørvig tænker tilbage og beskriver forløbet, virket matchet mellem dem også oplagt.

“Både Lena og jeg var meget fokuserede på, at vi skulle i mål med investeringen, og at det skulle gå hurtigt. Derfor var vi også meget effektive i forhold til at finde ud af, om der var et match mel-lem os til at begynde med, for på den måde kunne vi arbejde løsningsorienteret og få lukket ca-sen,” siger Stine Amina Toft, som stiftede Recruitio for fire år siden.

Begge kvinder har en baggrund inden for rekruttering og HR. Lena Beck Rørvig har bl.a. været med til at starte to HR-afdelinger op, mens Stine Amina Toft har arbejdet som headhunter i 16 år.

“Da Recruitio kom op som case, så var jeg selvfølgelig interesseret i virksomheden ud fra et fagligt synspunkt. Samtidig ville jeg gerne kombinere min interesse for startup-miljøet med muligheden for at få mere bestyrelseserfaring. Derfor synes jeg, at Recruitios case så rigtig spændende ud,” siger Lena Rørvig Beck.

Ambitionen bag Recruitio er at digitalisere rekrutteringsforløbet og gøre ansættelsesprocessen så nem og agil som mulig. Det gør Recruitio bl.a. ved at spare virksomhederne for unødigt manuelt arbejde, ved at tilbyde kunderne digitale processer, som forskning om rekruttering viser, er det der skaber en høj kvalitet, når vi ansætter.

Recruitio bootstrappede sig til deres vækst

De mange års erfaring som headhunter brugte Stine Amina Toft, da hun for fire år siden grund-lagde Recruitio.

“Til at starte med var alt fokus på at kode platformen. Men det var samtidig vigtigt for mig, at vi ikke bare sad i “kælderen” og gjorde os kloge på, hvad kunderne ville have uden reelt at vide det. Derfor fik vi for omkring to år siden kunder på systemet, som var super like mindede og gav os konstruktiv feedback og gode input til løsningen” siger Stine Amina Toft.

Siden da har Recruitio bootstrapped sig til deres vækst. Rekrutteringsplatformen har ikke mar-kedsført sig til flere kunder, men derimod kun taget dem ind, som har fået platformen anbefalet af eksisterende kunder. Og det var helt bevidst, fortæller grundlæggeren.

“Vi havde ikke mulighed for at tage flere kunder ind, hvis vi samtidig skulle give dem en god ser-vice. Vi var nødt til at få flere ressourcer ind først,” siger Stine Amina Toft.

Investeringen skal derfor netop også bruges på at skalere Recruitio.

“Det kræver nogle ressourcer at få produktet ud over rampen, og derfor skal investeringen bruges på at få gang i salget. Der er stadig masser at tage fat på i Danmark, men senere vil vi også ger-ne se ud over de danske grænser,” siger Lena Beck Rørvig.

Keystones-kontakter

Grundlægger og investor fik kontakt til hinanden gennem Keystones-netværket. På trods af coro-na, lockdown og en juleferie har processen med at få investeringen i hus været gnidningsfrit.

“I Keystones synes jeg, at jeg har mødt nogle utrolig kompetente personer, som også har været meget behagelige at arbejde sammen med. Har jeg haft spørgsmål, har jeg kunne få et møde i stand hurtigt, så vi har haft et utrolig godt samarbejde,” siger Lena Beck Rørvig.

Og hun bliver bakket op af Recruitio-grundlæggeren:

“Jeg startede for alvor på investeringsprocessen under coronakrisen, så det var via et webinar, at jeg først mødte investorerne og pitchede min ide. Men det var en struktureret og professionelt forløb, både fra Keystones’ side men også fra de business angels, som var inde over,” siger Stine Amina Toft.