Cell2Cures teknologi skaber potentialet for en revolution i stamcelleterapi

Cell2Cure – en spinoff fra Kardiologisk Stamcellecenter på Rigshospitalet – har hentet 1,3 mio. kr. hos en gruppe Keystones investorer. Cell2Cures teknologi vedrørende produktion og anvendelse af stamceller kan blive et paradigmeskifte for stamcellebehandlinger, mener Martin Roland Jensen, medstifter af Cell2Cure.

Cell2Cure blev stiftet i 2018 med det formål at videreudvikle og kommercialisere stamcelleterapier. Teknologier vedrørende produktionsskalering samt opbevaring og distribution af stamceller blev udviklet på Kardiologisk Stamcellecenter på Rigshospitalet af Cell2Cures tre øvrige stiftere – Professor Jens Kastrup, og forskerne Annette Ekblond og Mandana Haack-Sørensen – og stamcelleprodukterne er blevet klinisk testet i patienter i flere forskellige sygdomme.

De tre forskere har arbejdet med stamceller i mange år, primært i forbindelse med behandling af hjertesygdomme. I den sammenhæng udviklede de en teknologi, der gør, at man kan fremstille stamceller på en måde, der har unikke fordele i forhold til de tidligere metoder.

”Det handler primært om, hvordan man fremstiller, opbevarer og distribuerer stamceller. Det lyder måske lidt trivielt, men det er sindssygt vigtigt, at teknologien gør det muligt for os at producere stamcelleprodukter på en industriel og kommerciel relevant måde. For der er rigtig mange forsøg og behandlinger, der har vist, at stamceller har helt fantastiske egenskaber i behandlingen af mange forskellige sygdomme. Men problemet har været, at man har haft virkelig svært ved at fremstille stamceller på en måde, så de kan bruges i en anden sammenhæng end bare som interessante forskningsprojekter,” siger Martin Roland Jensen.

Traditionelt har det primært været patienterne selv, der har leveret stamcellerne. Det er imidlertid en stor udfordring at generere et tilstrækkeligt antal effektive stamceller fra hver enkelt patient. Det vil typisk tage 6-8 uger at vækste nok stamceller til behandling af en enkelt patient, og hver behandling bliver meget kostbar. Men det problem kan Cell2Cures teknologi løse, idet man henter stamceller fra sunde donorer. Det gør det muligt at fremstille stamceller i store mængder, og teknologien gør det også muligt at opbevare dem frosset i flere år og sende dem kloden rundt.

Cell2Cure gør stamceller til en ’hyldevare’.

”Teknologien skaber reelt et paradigmeskifte inden for stamcellebehandlinger. Pludselig står man med en metode, hvor man ikke bare kan levere stamcellebaserede lægemidler, der kan bruges til mange sygdomme, men de er også fremstillet på en måde, så det kan bruges helt som andre lægemidler,” påpeger Martin Roland Jensen.

Stort potentiale

Cell2Cure har udviklet deres fedtvævs-afledte mesenkymale stamceller (ASC) produkter i adskillige klinisk relevante formuleringer. ASC-produkterne kan anvendes til en bred vifte af sygdomme – typisk hvor der er fremskredne stadier af inflammation og immunologisk aktivitet, blodcirkulationsforstyrrelser, fibrose og ar-udvikling. Celleprodukterne har vist sikkerhed og lovende effekter hos mere end 300 patienter med hjertesvigt, anden hjertesygdom, nedsat tåreproduktion ved Sjögrens syndrom, hyposalivation og xerostomi (mundtørhed) hos hoved- og halskræftpatienter som følge af strålingsbehandling samt hos patienter, der har gennemgået lungetransplantationer.

Stamcelleterapi har været afprøvet med succes inden for mange områder efterhånden, og Martin Roland Jensen påpeger, at nogle af de bedste resultater synes at være i sygdomme, hvor immunsystemet spiller en rolle.

”Det er sygdomme, hvor der er en immunologisk ubalance eller inflammation i noget væv så det nedbrydes eller ikke formår at blive genopbygget hurtigt nok. Det er den lidt generelle overskrift. Hvis vi skal tale mere konkret, så har der været meget anvendelse af stamceller i forbindelse med sårheling, ledsygdomme, ledfrakturer og måske transplantationer. Der, hvor vores teknologi allerede har vist de bedste resultater, er hos patienter med beskadigede kirtler, som er beskadiget af en eller anden grund, fx på grund af stråleskader eller sygdom. Derfor har der været behov for genopbygning af nyt kirtelvæv, og når man så indsprøjter stamcellerne, så synes processen at gå meget hurtigere,” siger Martin Roland Jensen.

Cell2Cure arbejder med en meget bred pallette – senest også diabetiske fodsår.

”Den kliniske udvikling startede inden for hjertesygdomme, hvor der er et behov for, at hjertevæv skal gendannes, og der har man så i kliniske studier indsprøjtet vores stamceller for at fremme en helingsproces. Det man måske lige skal pointere er, at det typisk ikke er stamcellerne selv, der danner det nye væv, men de danner et miljø omkring sig, som fremmer, at vævet af sig selv kan heles,” pointerer Martin Roland Jensen.

Cell2Cure skal være hurtig for at bevare forspringet

Cell2Cure har patent på teknologien, men Martin Roland Jensen erkender fuldt ud, at virksomheden naturligt vil være presset af, at andre forsøger at udvikle lignende teknologier og processer.

”Det er derfor, vi skal ud over stepperne for at fastholde det forspring, vi har. Det er det, som vi skal bruge pengene fra Keystones investorerne til. Der er et kæmpestort behov for regenerative terapier til behandling af mange kroniske sygdomme. Vi skal have gjort mere opmærksom på, at vi med vores teknologi kan levere stamceller i stor skala, så store fremskridt inden for terapierne pludselig er inden for rækkevidde til gavn for mange patienter. Vi har tæt kontakt til hospitaler, læger, forskningsgrupper og regulatoriske eksperter for at udforske de kliniske anvendelser af vores produkter.”

Cell2Cures kliniske behandlingsprogrammer omfatter foreløbig kliniske faser I og II i forskellige studier, og Martin Roland Jensen forventer, at de første af Cell2Cures lægemidler om 2-3 år vil være i fase III.

Det som Cell2Cure skal tjene penge på er, at medicinalbranchens aktører betaler en licens for at anvende teknologien. Og det ser Martin Roland Jensen med stor fortrøstning på, idet produkterne har en veldokumenteret sikkerhed, hvilket allerede er vist på over 300 patienter, og der er set mange indikationer for positiv klinisk effekt.

”På kort sigt vil den store økonomiske værdi for Cell2Cure være, at vi indgår samarbejder med lægemiddelproducenter, som betaler licens og royalties til os. Vi har allerede den første aftale på plads med en mindre virksomhed. På længere sigt vil Cell2Cure selv klinisk udvikle egne stamcellebaserede lægemidler,” siger Martin Roland Jensen.

Det er en lang og kapitalkrævende rejse, understreger han.

“Cell2Cure er glad for den støtte og tillid, som Keystone investorerne har givet os. Men vi har store planer og vil gerne bevæge os fremad så hurtigt, det er muligt, så derfor søger vi fortsat yderligere investering.”

Investorerne: Potentialet er enormt

Jesper Kihl og Bjørn Johannsen er Lead investorer på gruppen af Keystones investorer. De er helt klar over, at bioteknologi er en vanskelig branche med høj risiko.

”Det er en branche, hvor man kan brænde mange penge af meget hurtigt. Jeg har arbejdet med lægemidler i 40 år, så jeg har set mange projekter i tidens løb,” siger Jesper Kihl.

Han er oprindeligt kemiingeniør fra DTU og har arbejdet for Novo Nordisk og Leo Pharma i mange år og i dag bl.a. er bestyrelsesmedlem i flere biotekselskaber.

”Jeg lærte Cell2Cure at kende for et par år siden og har fulgt dem med interesse, for jeg syntes, at der var nogle ting her, der var anderledes end det, jeg har set i mange andre biotekvirksomheder. Det er nogle af de ting, som Martin også har fremhævet i forhold til at gå ind og have et mere standardiseret produkt og være længere på vej mod et egentligt lægemiddel end mange af de konkurrerende projekter, der er i gang. Dermed så er det en rigtig interessant platform. Men som vi heller ikke har lagt skjul på over for de andre investorer – hvoraf i øvrigt halvdelen har erfaring fra Life Science – så er biotek forbundet med høj risiko. Det er ikke en statsobligation,” siger Jesper Kihl.

Bjørn Johannsen, civilingeniør fra DTU med en lang karriere i Oracle og Bruel & Kjær bag sig, ser også et spændende potentiale i Cell2Cure.

”Mine bevæggrunde for at gå ind i det her er, at jeg synes virksomheden i modsætning til så mange andre snævre biotekvirksomheder har et enormt bredt potentiale. Det handler ikke kun om leverancer af de rå celler, som de laver. Man kan også lave lægemidler i forskellige niveauer. Og som gammel teknolog så ser jeg jo også muligheder for at kombinere med forskellige former for teknologi, som måske lige er på kanten til at blive udviklet og som på et eller andet tidspunkt kan opnå en synergi eller indgå i en symbiose med det, der foregår her. Så jeg tror, at det er en virksomhed, der er et sædekorn i en meget stor og fin mark,” siger Bjørn Johannsen.

”Der er åbent for denne virksomhed hele horisonten rundt, og det kræver bare, at der kommer penge til. Der kommer helt sikkert flere investorrunder. Det her er bare en del af processen henimod, at der bliver lavet nogle helt færdige lægemidler, og det er en meget langvarig proces,” siger Bjørn Johannsen.

Hverken han eller Jesper Kihl vil spå om tidshorisonten for succes eller exit.

”Den er i hvert fald mindst fem år. Som investor i biotek er der som sagt en meget høj risiko, men der er også mulighed for meget store gevinster, hvis kortene falder rigtigt ud. Det kræver en hel masse ting. Det er både at have det rigtige produkt, det fornødne held og mange andre ting – men når vi kigger på Cell2Cure, så er der efter min mening helt klart en mulighed for, at det bliver en stor succes, og det er derfor, jeg er gået ind i det,” siger Jesper Kihl.