10 investor pitch skabeloner. Bliv klar til din investorpræsentation

10 investor pitch skabeloner. Bliv klar til din investorpræsentation

Skal du i gang med lave en investor præsen­ta­tion — også kaldet “investor pitch deck”? Her har vi lis­tet links til hjemmesider, hvor du hur­tigt kan finde ska­be­loner, inspi­ra­tion og hjælpeværk­tø­jer til din investor­præsen­ta­tion. Flere af siderne vil bede om dine oplysninger eller penge, før du kan down­loade filer.

 

Gratis ska­be­loner

Ska­be­lon til pitch (The Hub)
Key­stones’ pitch skabelon
Sli­dor
Slide­bean
Canva
PitchDeckExamples.com
Ska­be­lon og hjælp til pitch (Cor­po­rate Finance Institute)
Pitch ska­be­lon fra Jonathan Løw
Ska­be­lon til pitch fun­det på Google Docs
Ska­be­lon af Zach Grosser delt på Sigma

 

Top pro­fes­sionelt — men ikke gratis

Cre­ative Mar­ket eksem­pel 1
Cre­ative Mar­ket eksem­pel 2
Improve Pre­sen­ta­tion
Envato eksem­pel 1
Envato eksem­pel 2
Envato overb­lik
Pitch Deck Builder

 

Bonusværk­tø­jer til dit design

Brug 99designs og Fiverr til at lave per­son­lige og pro­fes­sionelle visuelle ele­menter til din præsen­ta­tion — hur­tigt og til næsten ingen pris.
Husk at være kon­sis­tent og strin­gent i din brug af farver og skrift­typer på tværs af medier. Du kan evt. bruge en dig­i­tal design­maual som Fron­tify til at holde styr på stilen. Ikke bare på tværs af medier — men også på tværs af dit team og jeres leverandører og samarbejdspartnere.

Når din investor­præsen­ta­tion er klar så læs også

Guide: Før du pitcher for inve­stor­erne — her er 16 nyt­tige råd