Værktøjskurser

Toolbox: Virksomhedsbyggerens bedste værktøjer præsenteret på 60 minutter

(Gratis for medlemmer. Læs mere om medlemskab her)

 

 

Screen

Sådan kommer vi ind i startups

 

df4

Investeringsstrategi

Vi tager fat i et af engle- og ventureinvestorernes ædleste kunstarter: at source, screene og kvalificere deal flow i et økosystem præget af støj, røg og høj konkurrence i jagten på den næste unicorn. Hvad er dine kriterier og hvad virker bedst for dig? Spredning eller aktivt ejerskab? Investering via holding, pension eller direkte?

 

valuation2

Valuation

Værdisætning af startups er en blanding af voodoo og håndspålæggelse. Avancerede excelark med diskonterede cash flows fungerer nogle gange mere som snubletråde end som konstruktiv hjælp til at få investeringen i hus. Vi gennemgår modeller, metoder og udveksler vores bedste erfaringer om værdiansættelse af startups i praksis.

 

kapitall

Kapitallandskabet

Når du involverer dig i startups som investor, med enten risikovillig tid eller kapital, er det vigtigt at kende mulighederne for at ”geare” din investering med andre finansieringskilder. Du vil blive konfronteret med et væld af muligheder. I denne Toolbox får du nogle praktiske værktøjer til selv at navigere.

 


Deal

Sådan samarbejder vi

 

term-sheet

Term sheet

Et “term sheet” er typisk en ikke-bindende forkontrakt, som iværksætteren og investorerne udarbejder tidligt i investeringsprocessen. Lær om forhandlingspunkterne, betydningen, konsekvenserne og det praktiske arbejde med term sheets.


duedil

Due diligence

Hvor­dan laver du en aftale med et startup og tester et samar­be­jde på sim­pel vis? Hvor­dan sikrer man, at prisen på virk­somhe­den ikke bliver for høj? I denne Tool­box intro­duc­eres du for vores enkle 3-måneders due dili­gence model. Vi gen­nemgår konkrete metoder, checklister, erfaringer og case eksem­pler fra netvær­ket.

leadinvest

Lead investor

Der sker mange syndikerede investeringer i Keystones netværket og for at få disse investeringer til at lykkes, er der behov for “lead investorer” og “lead investor teams”. Vi kigger nærmere på, hvad rollen som lead investor indebærer og sætter luppen på både teori og praktiske eksempler.

sweate

Sweat equity

Du har øjnet et eller flere star­tups, som du gerne vil invol­vere dig i på risikovil­lige vilkår. Det kan være nærliggende at investere kap­i­tal i virk­somhed­erne, men i mange til­fælde er dine timer og de resul­tater, som du kan skabe i virk­somhe­den, mindst lige så meget værd som dine penge. Hør hvordan du kan investere din tid.

sy

Syndikering

Det er vigtigt, at et syndikat styres aktivt og at alle parter forstår deres rolle og ansvar. Dette er nødvendigt for at udnytte fordelene og afbøde udfordringerne ved at investere i et syndikat. Syndikering er udbredt i Keystones. Lær om processen og dens værktøjer fra A-Z med afsæt i praktiske eksempler fra netværket.

 


Build

Sådan bygger vi virksomheder

forretningk

Forretningsmodellen

Hvordan tjener virksomheden penge? Hjælp startups med at blive endnu skarpere på netop dette spørgsmål. Få konkrete værktøjer til at forløse det kommercielle potentiale i nye produkter og teknologier, som endnu ikke helt har slået hul på markedet. Vi deler startup-erfaringer om product-market-fit, business model design, lean startup metoden og meget mere.

 

startupin

Startup bestyrelsen

Lær om hvordan man finder bestyrelsesmuligheder i startups. Om rollen som bestyrelsesmedlem og hvad den indebærer. Skal man investere i selskaberne og får man aflønning? Hvordan sikrer man, at den daglige ledelse i en startup får den bedst mulige sparring på rejsen? Hvem deltager i bestyrelse og advisory boards?

exit2

Exit

Det er svært at vide, hvornår det er optimalt at sælge og kun de færreste arbejder seriøst med exit fra starten. Undgå at blive “låst fast” i dine investeringer. Få indblik i: Strategier, exit metoder, analysedata fra det danske EXIT-marked og processen med køber.

 toolbox startup metrics

Startup metrics

Få styr på de vigtigste nøgletal og lær at stille de rigtige spørgsmål vedr. forretningsmodellen i startups. Mangler du at blive grundigt opdateret på f.eks. CAC, churn, burn, ROI, CLV og lign. startup metrics, så får du her en intensiv gennemgang.

skalering, toolbox, undervisning, keystones

Skalering

Giv kvalificeret sparring når virksomheden bevæger sig fra startup til scaleup. Vi drøfter alt fra fintuning, standardisering og automatisering af processer til do’s and don’ts indenfor vækst- og skaleringsstrategier, delegering, rekruttering og international markedsføring

teams2

Teams

Startups er en kontakt-sport, hvor teamet typisk er altafgørende. Men hvordan bygger, tiltrækker og fastholder man et vinderteam? Hvilken kultur, organisering, rollefordeling, aftaler, incitament- og ejerstruktur skaber de bedste resultater? Få værktøjerne og indblikket via relevant forskning og praktiske erfaringer fra netværket.Dine undervisere

Vi har arbejdet professionelt med startups og business angels i over 20 år.
De erfaringer vil vi gerne give videre til dig.

Skærmbillede 2015-09-18 kl. 10.38.56

Jan Rosenbom

Partner af Keystones, 4014 6618, jr@keystones.dk

Cand Merc i International Business fra Copenhagen Business School, MBA fra University of Singapore.

25+ års erhvervserfaring fra management consulting, kapitalfremskaffelse til teknologivirksomheder, salg, handel, logistik, projektledelse og meget mere.

Har siden 2006 fokuseret på at opbygge tech-virksomheder gennem tilførsel af risikovillig kapital og kompetencer.

Investor i 7 startups, har screenet tusindvis af forretningsplaner, arbejdet med hundredvis af startups, hjulpet med at rejse trecifrede millionbeløb i risikokapital til startups gennem årene, forvaltet/medforvalt 200+ små og store investormøder, en del af projektledelsen i Danmarks største hardware accelerator, Danish Tech Challenge.

Erfaren moderator, oplægsholder, vært, “live facilitator for investorforhandlinger” på investormøder og iværksætter-begivenheder med op til 1.000 deltagere i samarbejde med aktører som business angel netværk, EBAN, den amerikanske ambassade, fonde, offentlige organisationer, uddannelsesinstitutioner mv.

Skærmbillede 2015-09-18 kl. 11.31.54

Kenneth Larsen

Partner og CEO i Keystones, 2425 1744, kl@keystones.dk

Uddannet svagstrømsingeniør fra DTU og MBA fra Hult i USA.

Stifter af Keystones i 2001 og har speciale i opstartsvirksomheder. Kenneth´s startup fokus er business angel investeringer, udvikling af startup teams og forretningsmodeller.

Kenneth er selv aktiv investor og bestyrelsesmedlem i +10 startups og vækstvirksomheder.

Tidligere baggrund som bl.a. marketing manager hos Brüel og Kjær, hvor Kenneth var ansat i en 10 årig periode.