CROWD15: Launch af projekter

CROWD15: Launch af projekter

Tors­dag d. 26 og fredag d. 27 feb­ruar tog nor­dens største Crowd­fund­ing event CROWD15 sted på Børsen i Køben­havn. Med stor opbakn­ing fra delt­agerne blev otte pro­jek­ter præsen­teret, hvo­raf fire af dem blev skudt i gang under selve præsen­ta­tio­nen. Efter blot fire dage er to af pro­jek­terne udvalgt som “Kick­starter staff pick” med det ene pro­jekt 71% støt­tet allerede! Key­stones har været aktivt engageret i at udvælge og kval­i­fi­cere de cases, som blev præsen­teret og offentlig­gjort til eventet.