Værdiansættelse af opstartsvirksomheder er en vanskelig og i nogens øjne en håbløs disciplin. Ikke desto mindre har spørgsmålet om værdi det ofte med at vende tilbage og vores undersøgelser viser, at værdisætning er den største investeringshindring og deal breaker for mange investorer.

Se også: Forstå værdiansættelserne i Løvens Hule på 90 sekunder

Det sker ofte, at iværksætteren eller den kapitalsøgende har en urealistisk idé om, hvor meget kapital, de kan rejse til en given ejerandel af virksomheden og her er det fornuftigt, at de har gjort sig de første vigtige overvejelser om sammenhængen mellem investering, kapitalandel, pre-money og post-money. Dette er for at sikre at iværksætter og investor ikke taler forbi hinanden, første gang de mødes.

Læs også: Hvordan værdiansætter man et startup? Forstå de basale principper og metoder

Brug af værdiansættelsesmodeller

Blandt professionelle identificeres et prisinterval for virksomheden, som køber eller sælger kan bruge til at støtte sig op af i en forhandlingssituation. Prisen på din virksomhed varierer afhængigt af værdiansættelsesobjektet (virksomheden). F.eks. er værdiansættelse af børsnoterede virksomheder “nemmere” end værdiansættelse af opstartsvirksomheder, fordi børsnoterede virksomheder har regnskabs- og kurshistorik. Informationer der er gavnlige, når analytikeren skal værdiansætte en virksomhed ud fra sammenlignelige virksomheders markedsværdi (multipel-modellerne) eller ud fra nutidsværdien af virksomhedens forventede fremtidige pengestrømme (discounted cash flow modellen). Afarter af disse modeller bruges også af venturekapitalister, når helt unge virksomheder skal værdiansættes (VC-Metoden). Se f.eks. VCmethod.com.

Men da informationsgrundlaget er yderst begrænset for en virksomhed, der knap nok har proof-of-business hviler det mere eller mindre arbitrære værdiestimat ofte på en lang række usikre antagelser og umålbare faktorer så som teamets erfarings- og kompetenceniveau (human capital value) såvel som investorens forventede værditilførsel i form af f.eks. tid, erfaring, netværk mv. (value added).

Læs også: 10 grunde til at startups fordobler valuation, når de kommer på børsen

Værdiansættelse af startups med Keystones’ Høker kalkule

Vi har begået en ”værdis­æt­ningsindika­tor for danske star­tups”, som du kan bruge. Vi har valgt at lægge det hårdt prøvede excel ark til side et øje­b­lik for i stedet at kali­brere på bag­grund af en række realis­erede early stage investeringer i danske start-ups i 2012-2019. Vi har kigget bag investor­præsen­ta­tion­erne og spurgt hvilken værdis­æt­ning virk­somhe­den egentligt blev han­dlet til. Derefter har vi fjer­net de sta­tis­tiske out­liers, der har realis­eret fan­tastisk høje eller deprimerende lave han­delsværdier. Afs­lut­ningsvis har vi kom­bineret værdis­æt­ningerne med fem fak­torer, som i vores optik udgør de primære ”value dri­vers”: Behovet, teamet, udviklingsstadiet, marked­spo­si­tio­nen og rettighederne.

Prøv Keystones´Høker Kalkule her

 

Værdiansættelsessoftware – Equidam

Et alternativt værktøj til værdiansættelse af SMV’er såvel som start-ups er Equidam – verdens første start-up/SME valuation software udviklet af 2 unge fyre fra Holland. Den ene er tidlige content manager hos equity crowdfunding platformen Symbid, hvor han fik ideen til en værdiansættelses-platform, efter adskillige dialoger med måbende iværksættere, som gerne ville køre en equity-crowdfundingrunde på Symbid. Her var værdiansættelse et krav og mange iværksættere vidste ikke, hvor de skulle starte. Desuden stilles der i stigende grad krav om at visse værdiansættelsesstandarder følges i det fremvoksende marked for kapitalanskaffelse via internettet (USA’s crowdfundinglov JOBS Act).

Prøv Equidam her