Professionelt sekretariat gennem 10 år for danske business angels.

Podcast: Mød den virkelige verdens Løvens Hule

Er du nys­ger­rig på, hvor­dan det ser ud i den virke­lige ver­dens “Løvens Hule”? Et IDA Pod­cast tager dig med bag kulis­serne hos bl.a. Key­stones, som gen­nem mere end 10 år har drevet flere af Dan­marks største netværk for risikovil­lige inve­storer og kom­pe­tencer. Sam­men med medlem­merne har Key­stones gjort en sport ud af at bygge vækstvirksomheder.

Hør om hvornår man får brug for fund­ing, og hvor­dan man bliver klar til det. Du får ind­b­lik i teknolo­gior­i­en­teret iværk­sæt­teri, og hvor­dan en investor tænker. Det han­dler bl.a. om mind­set, pro­dukt, marked og team.

 

Hvis du lige som os elsker at bygge virk­somheder er du velkom­men ombord. Læs mere om medlem­skab her.