Business angel undersøgelse

Ny undersøgelse: Sådan skaber du afkast på engle-investeringer

Keystones har igen i år deltaget i en kortlægning af aktivitetsniveauet i det danske business angel miljø i 2016. Analysen er lavet i samarbejde med Danish Business Angels og Vækstfonden.

Derfor er angel investeringer et milliardmarked i Danmark

De 176 aktive business angels, som har deltaget i undersøgelsen, har i 2016 sammenlagt foretaget 289 investeringer og investeret 342 mio. kr. Set i forhold til det totale antal danske business angels, så indikerer tallene, at danske business angels i disse år investerer for flere milliarder kr. i danske vækstvirksomheder.

I Keystones taler vi dagligt med mange angel investorer. Årsagerne til, at private investorer placerer så enorme formuer i denne type risikable aktiver, er typisk:

Fagligt og personligt afkast udover de økonomiske afkastmuligheder
Tættere kontakt til eller kontrol med den bagvedliggende værdiskabelse i virksomheden i modsætning til f.eks. noterede virksomheder
Glæden ved at gøre en forskel – man bidrager til nye arbejdspladser og skal gerne være med til at løse et problem eller behov hos et stigende antal kunder eller brugere lokalt såvel som internationalt
Netværk til ligesindede, der brænder for at bygge nye virksomheder

Exits med multipler på 3,4 gange

Ifølge undersøgelsen har respondenterne gennemsnitligt foretaget 1,6 investeringer i 2016 og det gennemsnitlige investeringsbeløb pr. investor er 1,9 mio. kr. De 176 business angels har foretaget 45 exits i 2016 med en gennemsnitlig exit multipel på 3,4. Året før (dvs. 2015) var multiplerne i niveau 2,6.

Erfaringer med at bygge virksomheder lønner sig mest

Analysen indikerer, at erfaring har en positiv effekt på de gennemsnitlige exit multipler. Angels, der har foretaget deres første investering før 2005, har opnået højere gennemsnitlige exit multiper (3,4) på deres exits de sidste to år end angels med mindre erfaring (2,4). Tilsvarende viser undersøgelsen fra tidligere år, at investorer med iværksætterbaggrund i gennemsnit har opnået højere multipler (3,0) end investorer med virksomhedslederbaggrund (1,6).

Porteføljespredning skaber størst afkast

Bør man satse på aktivt ejerskab i få investeringer eller en kombination af aktivt/passivt ejerskab i mange forskellige virksomheder? Sidstnævnte strategi har skabt størst afkast ifølge undersøgelsen. Denne tegner en positiv sammenhæng mellem porteføljestørrelse og gennemsnitlige exit multipler. Det er specielt business angels med en portefølje på 1-2 virksomheder, som har oplevet lavere multipler på deres exits sammenlignet med investorer med større porteføljer. En god indikator på, at den gamle læresætning om at have spredning i sin portefølje stadig gælder – også når man taler om investeringer i unoterede virksomheder.

Du kan læse hele analysen her.

Overvejer du selv investering i startups?

Bliv medlem og få lige nu bogen ”Angel Business” med – og lær mere på vores startkursus den 19. december.