Når virksomhedsbyggerne går i aktion 

Når virksomhedsbyggerne går i aktion 

Når virksomhedsbyggerne går i indgreb med en case, så er der mange læringer at høste både før, under og efter aftalen er faldet på plads. Vi har set på en konkret investeringscase, NORD.investments, som flere af medlemmerne har involveret sig i. Her kan du læse, hvad der fik dem til at udvælge lige netop denne case og hvad de har lært af investeringsprocessen.

 

Derfor gik vi ind i virksomheden

Kort fortalt: Et erfarent og overbevisende team og CEO i et trendende marked

”CEO er en person med stor erfaring med at opbygge virksomheder og havde endda solgt og tjent på tidligere virksomheder. Det var derfor befriende at se en founder, der ved, hvad der kræves. Der var en stærk salgs/marketingsperson med. Mange startups mangler denne rolle, men jeg investerer helst i virksomheder, hvor foundere kan markedsføre og sælge. Det kan CEO også. Deres web, app-platform og kunde-onboarding virkede meget professionel og deres CTO virkede ekstremt kompetent. Jeg testede deres løsning før investeringen, så jeg ved, hvordan de møder deres kunder. Kort sagt – så investerede jeg denne gang primært på grund af teamet”, udtaler Keystones-medlem Rolf Garde.

”Jeg valgte at gå ind i virksomheden, fordi jeg godt kan lidt den grundlæggende værdi med at have transparens omkring investering og følge markedsudviklingen. Der er i den finansielle branche en alt for stor profit fra delvist skjulte omkostninger, som æder investeringerne op. Jeg føler også, at jeg har noget at bidrage med i forhold til min erfaring med kundeorientering og go-to-market og det passer med den største udfordring, der er for virksomheden p.t.: At vækste fra den initiale succes til et større marked, udtaler Keystones-medlem Claus Møldrup.

Super spændende idé og koncept. Der er behov for en udfordrer inden for private banking, som kan disrupte de store spillere som Nordea, Danske Bank m.v. Der er et spændende team bag NORD med gode kompetencer og erfaringer inden for startups – med Anders Hartmann i spidsen! I al ydmyghed mener jeg, at jeg kan tilbyde nogle kompetencer, som kan komplementere NORD rigtigt godt – specielt på marketing-siden. Dette har også vist sig korrekt, da jeg allerede har brugt en anseelig mængde tid i samarbejde med CEO i udvikling af marketingstrategi og- planer, udtaler Keystones-medlem Jesper Jacobsen.

Virksomheden er et attraktivt sted, hvor produktet er i god gænge, mens der er masser af plads til ekspansion. For mig var det et selling point, at NORD er på et marked, der bliver taget så seriøst, at Danske Bank har søsat et lignende produkt – det giver opmærksomhed og fokus på de unikke sider af NORD”, udtaler Keystones-medlem Jonas Christensen. 

 

Dét har vi lært af investeringsprocessen  

Kort fortalt: Flere medinvestorer er en fordel

”Keystones netværket er et godt udgangspunkt for kontakt med virksomheder som f.eks. NORD. Etablering af syndikatet gjorde indtrædelse som investor i NORD lettere for mig og det er godt at have nogen at sparre med og diskutere fordele/ulemper ved investering. Selve etableringen af syndikatet var let og uden de store udfordringer. Som syndikat mødtes vi ca. tre gange via tele-konference og fik via disse møder alle aftaler på plads.  

Selve syndikatet blev etableret som en ”blød aftale”. Dvs. ingen bindende aftale eller kontrakt. Snarere nogle retningslinjer for hvordan vi samarbejder. Bl.a. har vi fået en bestyrelsespost, der p.t. besiddes af Claus Møldrup, men som kan overgives til et andet medlem afhængigt af, hvad der er fokus på i bestyrelsen”, udtaler Jesper Jacobsen.

Da det er min første investering i Keystones, og hvor jeg ikke selv er aktiv i den daglige forretning, så har der været en masse at lære; bl.a. omkring syndikering. Jeg lærte, at det er vigtigt at lære hinanden at kende som investorer og jeg har derfor inviteret alle nye og gamle investorer på Boulebar, hvor vi spillede petanque og spiste middag sammen”, udtaler Claus Møldrup.

”Indtil videre har jeg mest lært at være tålmodig, når først tilsagnet om investering er givet; der er så mange ting, der skal falde på plads, før investeringen går igennem. Det har også betydet, at jeg kun har været medejer af NORD i små to måneder, så jeg er ikke blevet så meget klogere på deres forretning, siden jeg gik ind. Til gengæld har jeg store forventninger til NORD og den nye ejerkreds, der fraregnet mig, består af meget erfarne folk. Det giver mig stor tillid til projektet”, udtaler Jonas Christensen.

Selve forretningsmodellen havde jeg denne gang ikke stor erfaring med. Men de fleste andre investorer kom fra den finansielle branche. Det gav mig ro i maven. Jeg lærte andre metoder til at lave ejeraftaler og lignende. CAPNOVA var primær investor og de har helt specielle forhold i deres aftaler, som vi andre investorer kunne læne os op ad. Det var rart ikke at skulle forhandle alle detaljer på plads selv”, udtaler Rolf Garde.

 

Dét ser vi frem til  

Kort fortalt: At skabe udvikling i branchen, i virksomheden, personligt og fagligt

 Dette er min første investering uden for eget netværk og jeg ser meget frem til at følge denne som aktivt deltagende investor, hvor jeg forhåbentligvis kan være med til at skabe en stor succes inden for dansk fintech. Jeg ser også frem til at udvikle mig selv som investor. Som alt andet her i livet, så kræver det erfaringer at prøve ting af, at lære af fejl og bygge videre på succes”, udtaler Jesper Jacobsen.

Jeg ser frem til, at de holder deres budgetter. Og i januar er de gået over budget, så indtil videre ser det godt ud. De kan i dag ikke give deres brugere mulighed for at investere deres pensionspenge. Når/hvis de får denne mulighed, så vil forretningen vokse langt mere”, udtaler Rolf Garde.

”Jeg ser allermest frem til, at NORD lykkes med forretningsplanen og opnår den ønskede vækst, men det bliver også sjovt at være med i de strategiske valg omkring kundevæksten”, udtaler Claus Møldrup.

 

Overve­jer du medlem­skab af Key­stones?
Læs mere her