Vær med til at bygge danske vækstvirksomheder

Som fritidss­port eller pro­fes­sion. Både fysisk og online. Året rundt.


 • 12 måned­ers medlemskab

 • dkk4200,-

  plus moms

 • Kom godt igang. Læs om hvor­dan du får suc­ces med invester­ing i star­tups. Butik­spris: 300 kr.

  Ny medlems­bog: “Angel Business”

 • Mød virk­somhederne både fysisk og online – og netværk med ligesind­ede flere gange om måneden.

  +20 møder

 • Vi screener nogle hun­drede virk­somheder i løbet af året og intro­duc­erer +40 til netværket.

  +40 cases

 • Få kurser, tips og tricks fra virk­somheds­byg­gerens faglige værktøjskasse.

  6 tool­box

 • Få det fulde overb­lik over cases i vores online case over­sigt. Nye cases på ugebasis.

  Case-oversigt

 • Find andre medlem­mer via netvær­kets pri­vate LinkedIn-gruppe, som du vil få adgang til.

  Medlem­sind­b­lik

 • Du får adgang til vores værk­tøjskasse samt effek­tive samarbejdspartnere.

  Deal mak­ing

 • Træk på vores mange års erfaringer med f.eks. forhan­dling­sprocesser og værdisætning.

  Dit helt eget sekretariat

Start medlem­skab her

Du får hele 3 måneder fortrydelsesret!Det siger vores medlemmer

Dygtige, sym­pa­tiske og kom­pe­tente men­nesker, der står bag. Jeg håber på, at jeg i mit medlem­skab af Key­stones kan møde nye men­nesker, virk­somheder og lære nyt.

Thomas Mar­chall
Busi­ness Angel

Testimonial Thomas Marchall

Jeg blev først bek­endt med Key­stones her i for­som­meren, og straks syntes jeg, at det lød spæn­dende og som et godt ini­tia­tiv. Man har mulighe­den for at møde mange forskel­lige mennesker.

Jør­gen A. Hor­witz
Investor

Testimonial Jør­gen A. Horwitz

Da det er min første invester­ing i Key­stones, og hvor jeg ikke selv er aktiv i den daglige for­ret­ning, så har der været en masse at lære; bl.a. omkring syndikering.

Claus Møl­drup
Investor

Testimonial Claus Møldrup

Key­stones netvær­ket er et godt udgangspunkt for kon­takt med virksomheder.

Jes­per Jacob­sen
Investor

Testimonial Jes­per Jacobsen

Star­tups are inex­pe­ri­enced in terms of fund­ing. They need assis­tance and sup­port to go through the process at a rea­son­able cost. There­fore the expe­ri­ence from Key­stones or Key­stones mem­bers are key to drive this process effectively.

Eric Grignon
Busi­ness angel

Testimonial Eric Grignon

Opfat det at være investor som en ny kar­riere; så lær, læs, lyt, forstå, tal og udvikl tanker sam­men med andre.

Steen Ulf Jensen
Stifter af Boxer TV i Danmark

Testimonial Steen Ulf Jensen