Master class: leder til start-ups

Master class: leder til start-ups

Nordic Startup Man­agers matcher star­tups med erfarne erhvervs­folk som bræn­der for vækst og iværk­sæt­teri. I vores netværk er der ledere som har kom­pe­tencer inden for en bred vifte af fagom­råder, såsom for­ret­ning­sud­vikling, salg, markeds­føring, økonomi osv. De er vil­lige til at kaste sig aktivt ind i en startup på ‘sweat equity’ vilkår, dvs. hvor man arbe­jder for ejer­skab eller på suc­cess fees.

Læs mere om netvær­ket her eller deltag i vores mas­ter class tors­dag den 27. novem­ber i Køben­havn. Tilmeld­ing hos Eva på ej@keystones.dk