Infomøde 5. marts: Sådan bygger vi virksomheder i Keystones

Infomøde 5. marts: Sådan bygger vi virksomheder i Keystones

Er du en kom­mer­ciel ild­sjæl, som bræn­der for iværk­sæt­teri og går du med overve­jelser om medlem­skab af Keystones?

Man­dag den 5. marts inviterer vi til infomøde om Key­stones netvær­ket og hvor­dan vi arbe­jder med star­tups til dagligt. Hør om kar­ri­eren som “Startup Exec­u­tive” og om at drive virk­somheds­byg­geri på fuldtid eller som fritidss­port. Vi deler prak­tiske erfaringer om alt fra angel invester­ing med min­dre beløb til sweat equity aftaler, ledelses– og bestyrelsesar­be­jde i star­tups, kap­i­tal­land­sk­a­bet i Dan­mark og meget mere.

Tid og sted

Mandag den 5. marts kl. 16-17 med efter­føl­gende networking

Scion DTU
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby

 

Tilmeld­ing

Tilmeld hos: fps@keystones.dk, Fred­erik Ploug Søgaard
Tilmeld her

(begrænset antal pladser)