DIRA finansieringskonference

DIRA finansieringskonference

En kvart mil­liard kro­ner i invester­ingsvil­lig kap­i­tal mødtes i dag med robot iværk­sæt­tere i Odense. Det var DIRA og Busi­ness Angel Syd­dan­mak der havde sat hinan­den i stævne på Tek­nol­o­gisk Insti­tut i Forsker­parken i Odense. Målet var at lade iværk­sæt­terne præsen­tere deres for­ret­ning­side for inve­stor­erne, der igen kunne stille de rel­e­vante spørgsmål og måske lade mil­lion­erne rulle.

Karsten Sørensen udtaler til TV2Fyn at i sin tid da han selv skulle starte for­ret­ning, oplevede han hvor svært det var skaffe risikovil­lig kap­i­tal til at komme igang med at drive en for­ret­ning og udviklet sine ideer. Der­for er han der også til dagens kon­fer­ence for at kunne give en hjælpende hånd til andre iværk­sæt­tere som er ved at starte virksomhed.

I dagens anled­ning filmede TV2Fyn live fra arrange­ment — se hele klip­pet her