DTC — vind 500.000 kr.

Dan­ish Tech Chal­lenge er en ny konkur­rence for hard­ware star­tups, der arbe­jder med udvikling af nye, fysiske pro­duk­ter, og som ønsker at sætte fuldt blus på deres idé.

Delt­agerne tilby­des et unikt fire måned­ers accel­er­a­tions­for­løb hen­over efteråret 2014 i forsker­parken Scion DTU.

Konkur­ren­cen, der støttes økonomisk af Indus­triens Fond starter 1. sep­tem­ber 2014 og vi glæder os til at arbe­jde tæt sam­men med de 20 delt­a­gende virksomheder.

Læs mere her