Case story: Matchmaking med kommerciel medstifter

Case story: Matchmaking med kommerciel medstifter


Port-Safety


Udfor­dring


Port-Safety stod på tærsklen til en inter­na­tional pro­duk­t­lancer­ing. Teamet stod stærkt inden for design og pro­duk­tudvikling, men man­glede en kom­mer­ciel pro­fil, der kunne træde ind som med­s­tifter og være med til at realis­ere Port-Safety’s inter­na­tionale vækstambitioner.


Løs­ning


Port-Safety blev “ugens case” i Key­stones. Det bety­der, at de fik feed­back på præsen­ta­tion­s­ma­te­ri­ale og –teknik og blev præsen­teret for medlem­mer af Key­stones både via direkte mail og ved et fysisk medlemsmøde. Resul­tatet blev, at Port-Safety hur­tigt fik iden­ti­fi­ceret deres nye kom­mer­cielle medstifter.


Om Port-Safety


En vedligeholdelsesfri og yderst synlig redningsstige, LifeLadder, udviklet med en klar ambi­tion om at forbedre den generelle hav­ne­sikker­hed, globalt. LifeLadder består af syntetiske moduler, gennemfarvet i en stærk gul og UV-resistent farve. I døgnet mørke timer oplyses trin og vanger af en integreret solcelledrevet lysenhed.


Læs mere her