BA Syd søger robotcases

BA Syd søger robotcases

I forbindelse med at Busi­ness Angels Syd­dan­mark og DIRA holder finan­sier­ingskon­fer­ence i Odense d. 22 april, søges der robot­virk­somheder med et lovende for­ret­ning­spro­jekt. Key­stones står for udvæl­gelsen af de 3–4 virk­somheder som skal præsen­tere på kon­fer­en­cen og vil meget gerne mod­tage dit mate­ri­ale til screening.

Jyl­land­sposten har et tre siders indlæg omkring kon­fer­en­cen i deres tillæg om automa­tion, se indlægget her (s. 15–17):
http://ipaper.ipapercms.dk/JyllandsPosten/Magasin/Automation200315/