ARYZE rejser 5,8 mio. kr. til fortsat udvikling af nyt system til pengeoverførsler

ARYZE rejser 5,8 mio. kr. til fortsat udvikling af nyt system til pengeoverførsler

Der var i en nylig finansieringsrunde stor interesse for at investere i Aryze, der har ambitioner om at skabe et nyt globalt betalingssystem, der er væsentligt billigere og hurtigere end det traditionelle.

 

Aryze sigter mod en fundamental transformation af den måde, som betalinger foregår på i dag, og har netop i en ny runde sikret sig endnu 5,8 mio. kr. til at fortsætte rejsen mod det, der kan blive en revolution i den finansielle verden. Finansieringsrunden blev overbudt med 29 pct., og det var samtidig den hurtigste finansiering nogensinde i Keystones’ investornetværk.

“Aryze skiller sig ud fra mange startups ved at have et tårnhøjt ambitionsniveau og en super spændende exit mulighed inden for relativt kort tid. Samtidig er Aryze velprøvet i netværket, idet et hold Keystones-medlemmer investerede i virksomheden for et par år siden. Denne runde blev derfor overtegnet forbavsende hurtigt, hvilket betød, at vi var nødt til at lukke lidt hårdt ned for nogle af de mange interesserede investorer. Keystones-netværket er generelt stærkt på fintech-området hele vejen fra seed til børsnotering. Det er denne case et godt eksempel på,” siger Kenneth Larsen, CEO i Keystones.

Aryze har tidligere rejst kapital i en såkaldt Initial Coin Offering (ICO), men denne gang var der tale om en Security Token Offering (STO), som er en mere reguleret version af ICO. I en ICO og STO får investorerne i stedet for aktier udstedt tokens – og det er her Aryze’s egne RYZE tokens. Investorerne fik i denne finansieringsrunde adgang til både aktier og tokens.

Globalt alternativ til det traditionelle finanssystem

Aryze’s vision er at skabe et finansielt system, der med baggrund i bl.a. blockchain-teknologi sikrer både hurtigere og billigere pengeoverførsler end det traditionelle system med fordyrende mellemled. Det er også udgangspunktet for andre, der arbejder med kryptovalutaer, men Aryze går et skridt videre ved at lade de digitale kontanter være knyttet til et givent lands fysiske valuta via applikationen MAMA og stable coins, der skaber produktet Digital Cash. Aryze digitaliserer altså i realiteten faktiske kontanter ved at holde de underliggende midler sikre i de centralbanker, der oprindeligt udstedte dem.

Men hele kryptosystemet bliver reelt ikke synligt for kunderne, som blot vil opleve, at de med MAMA og Digital Cash kan foretage betalinger eller pengeoverførsler inden for et lands grænser og på tværs af grænser til væsentligt lavere omkostninger og med samme sikkerhed som en traditionel valuta.

Kundernes indskud lånes ikke ud

Der er også tale om et full reserve system, idet kundernes indskud ikke lånes ud til andre. Dette er i modsætning til det traditionelle fractional reserve banking-system, hvor pengene kan lånes ud, hvilket betyder, at i tilfælde af f.eks. bank runs vil ikke alle indskydere kunne få deres penge.

”Aryze har potentialet til at blive den nye Amazon for betalinger. Jeg tror stærkt på projektet i at bygge en bro mellem den gamle traditionelle finansielle verden og den nye digitaliserede verden ved at skabe en full reserve cloud reguleret digital bank kombineret med blockchain-teknologi,” siger Steen Møller Jensen, Lead Investor i Keystones.

RYZE token lanceres snart på udvalgte børser

Pengene hentet ind i den danske finansieringsrunde, som er en del af en større runde på i alt 15 mio. USD, skal bl.a. bruges til at lancere RYZE token på omhyggeligt udvalgte børser i de kommende måneder. Pengene vil også blive anvendt til at tage et stort skridt fremad i det strategiske opkøb af aktiver udstedt af centralbanker, som gør det muligt at udstede proxy USD og andre stablecoins med regulerede DeFi extensions. Ydermere skal det simultant sikre en backend credit risikofri bank infrastruktur, som integrerer digitale services ind i en reguleret verden af traditionel bankdrift.

Med den succesfulde finansieringsrunde er vejen nu med andre ord banet for, at Aryze kan lancere Digital Cash – den børshandlede stablecoin, der er bakket op af eksisterende valutaer udstedt af centralbanker.

 

Overvejer du også at investere i startups?
Læs om medlemskab af Keystones her