Analyse 

Vi bidrager aktivt til at skabe ny viden om business angel miljøet og markedet for risikovillig kapital i Danmark.


 Registerbaseret business angel-analyse 2018

Udarbejdet af Vækstfonden, Keystones, Danish Business Angels og DVCA

Læs her
Undersøgelsen bygger på data fra CVR-registeret, og hovedkonklusioner fra analysen er:

 • Antallet af aktive BA’er er forøget med 280 det seneste år – en stigning på 15 pct.
 • De aktive BA’ere har typisk 2-3 porteføljevirksomheder og 1-2 bestyrelsesposter.
 • 9 pct. af englene i Danmark er kvinder.
 • 78 pct. af BA’erne syndikerer med andre engle.
 • Det samlede antal ansatte i BA’ernes portefølje er knap 65.000 – en forøgelse på mere end 5.000 sammenlignet med 2017.
 • 20 pct. af investeringerne er foretaget i it-virksomheder.

 

 Registerbaseret business angel-analyse 2017

Udarbejdet af Vækstfonden, Keystones, Danish Business Angels og DVCA

Læs her
Undersøgelsen bygger på data fra CVR-registeret, og hovedkonklusioner fra analysen er:

 • Der er i Danmark flere end 4.000 business angels.
 • De danske business angels har en samlet portefølje på flere end 20.000 selskaber, hvoraf cirka 10.000 er forskellige selskaber.
 • Porteføljeselskaberne beskæftiger samlet flere end 100.000 medarbejdere.
 • De danske business angels varetager flere end 9.000 bestyrelsesposter.
 • Investeringerne spænder bredt på tværs af brancher med ICT-segmentet som det mest populære.


Business angel survey 2017

Udarbejdet af Vækstfonden, Danish Business Angels og Keystones

Læs her
De danske business angels er flittige investorer. Årets kortlægning af aktiviteten i business angel-miljøet, som er gennemført af Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels viser, at de aktive business angels i 2016 foretog 289 investeringer for 342 mio. kr. Heraf var over halvdelen nyinvesteringer.DanBANs medlemsanalyse 2016

Udarbejdet af Danish Business Angels og Keystones

Læs her
DanBAN medlemmerne har i 2016 investeret rekordhøje summer i iværksætteri, og har skabt over 50.000 arbejdspladser på landsplan. Englene har en samlet investeringssum på 169,8 millioner kroner, i 282 danske vækstvirksomheder.

 Business angel survey 2016

Udarbejdet af Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels

Læs her
Aktivitetsniveauet er højt blandt danske business angels – både når det kommer til investeringer og til exits. Det viser den hidtil største kortlægning af aktiviteterne i det danske business angels-miljø. Analysen bygger på besvarelser fra 155 aktive business angels’ aktiviteter i 2015. Samlet set har de deltagende business angels i 2015 foretaget investeringer for op mod 300 mio. kr. i både nye porteføljevirksomheder og opfølgningsinvesteringer. I gennemsnit har hver BA’er foretaget 1,6 investeringer for gennemsnitligt 1,9 mio. kr. og gennemført over 50 exits.Business angel survey 2015

Udarbejdet af Vækstfonden og Keystones

Læs her

Analyse af kapitalbehov i Syddanmark 2016

Udarbejdet for Region Syddanmark af Keystones

Læs her

Business angel kapital i Region Midtjylland 2014

Udarbejdet for Region Midtjylland af Keystones

Læs her
Denne analyse estimerer et solidt investeringspotentiale blandt business angels i Region Midtjylland og identificerer en række hindringer, der har en negativ påvirkning på investeringslysten. På baggrund af de indsamlede data kombineret med praktiske refleksioner fra dagligdagen i økosystemet anbefales tre fokusområder.

Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse af 140 personer, som har indikeret investeringsvillighed.