Analyse 

Vi bidrager aktivt til at skabe ny viden om business angel miljøet og markedet for risikovillig kapital i Danmark.


 Registerbaseret business angel-analyse 2018

Udarbejdet af Vækstfonden, Keystones ApS, Danish Business Angels og DVCA

Læs her
Undersøgelsen bygger på data fra CVR-registeret, og hovedkonklusioner fra analysen er:

 • Antallet af aktive BA’er er forøget med 280 det seneste år – en stigning på 15 pct.
 • De aktive BA’ere har typisk 2-3 porteføljevirksomheder og 1-2 bestyrelsesposter.
 • 9 pct. af englene i Danmark er kvinder.
 • 78 pct. af BA’erne syndikerer med andre engle.
 • Det samlede antal ansatte i BA’ernes portefølje er knap 65.000 – en forøgelse på mere end 5.000 sammenlignet med 2017.
 • 20 pct. af investeringerne er foretaget i it-virksomheder.

 

 Registerbaseret business angel-analyse 2017

Udarbejdet af Vækstfonden, Keystones ApS, Danish Business Angels og DVCA

Læs her
Undersøgelsen bygger på data fra CVR-registeret, og hovedkonklusioner fra analysen er:

 • Der er i Danmark flere end 4.000 business angels.
 • De danske business angels har en samlet portefølje på flere end 20.000 selskaber, hvoraf cirka 10.000 er forskellige selskaber.
 • Porteføljeselskaberne beskæftiger samlet flere end 100.000 medarbejdere.
 • De danske business angels varetager flere end 9.000 bestyrelsesposter.
 • Investeringerne spænder bredt på tværs af brancher med ICT-segmentet som det mest populære.


Business angel survey 2017

Udarbejdet af Vækstfonden, Danish Business Angels og Keystones ApS

Læs her
De danske business angels er flittige investorer. Årets kortlægning af aktiviteten i business angel-miljøet, som er gennemført af Vækstfonden, Keystones ApS og Danish Business Angels viser, at de aktive business angels i 2016 foretog 289 investeringer for 342 mio. kr. Heraf var over halvdelen nyinvesteringer.DanBANs medlemsanalyse 2016

Udarbejdet af Danish Business Angels og Keystones ApS

Læs her
DanBAN medlemmerne har i 2016 investeret rekordhøje summer i iværksætteri, og har skabt over 50.000 arbejdspladser på landsplan. Englene har en samlet investeringssum på 169,8 millioner kroner, i 282 danske vækstvirksomheder.

 Business angel survey 2016

Udarbejdet af Vækstfonden, Keystones ApS og Danish Business Angels

Læs her
Aktivitetsniveauet er højt blandt danske business angels – både når det kommer til investeringer og til exits. Det viser den hidtil største kortlægning af aktiviteterne i det danske business angels-miljø. Analysen bygger på besvarelser fra 155 aktive business angels’ aktiviteter i 2015. Samlet set har de deltagende business angels i 2015 foretaget investeringer for op mod 300 mio. kr. i både nye porteføljevirksomheder og opfølgningsinvesteringer. I gennemsnit har hver BA’er foretaget 1,6 investeringer for gennemsnitligt 1,9 mio. kr. og gennemført over 50 exits.Business angel survey 2015

Udarbejdet af Vækstfonden og Keystones ApS

Læs her

Analyse af kapitalbehov i Syddanmark 2016

Udarbejdet for Region Syddanmark af Keystones ApS

Læs her

Business angel kapital i Region Midtjylland 2014

Udarbejdet for Region Midtjylland af Keystones ApS

Læs her
Denne analyse estimerer et solidt investeringspotentiale blandt business angels i Region Midtjylland og identificerer en række hindringer, der har en negativ påvirkning på investeringslysten. På baggrund af de indsamlede data kombineret med praktiske refleksioner fra dagligdagen i økosystemet anbefales tre fokusområder.

Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse af 140 personer, som har indikeret investeringsvillighed.