INDLED DIN KARRIERE I VENTURE BRANCHEN

Key­stones er sat i ver­den for at til­føre værdi til nye danske virk­somheder og busi­ness angels. Det kræver løbende til­gang og udvikling af unge venture-talenter. Måske er det dig vi søger? Send os dit CV og hør mere om mulighederne.


Ans­var­som­råder vi søger assis­tance til

  Vi leder efter prak­tikan­ter i for­løb af mindst 3 måneder til hjælp med opgaver som:

 • Admin­is­tra­tion og opti­mer­ing af 4 busi­ness angel-netværk i alle dele af Danmark
 • Sourc­ing, screen­ing og kval­i­fi­cer­ing af invester­ingscases samt com­mu­nity man­age­ment i busi­ness angel netværk
 • Admin­is­tra­tiv assis­tance i Keystones-netværket

Den ideelle praktikant

  GENERELT OM DIG

 • Du taler og skriver fly­dende dansk og engelsk
 • Du har øje for forretningsudvikling
 • Du stud­erer i øje­b­likket en rel­e­vant bach­e­lor eller master
 • Du har et stærkt kom­mer­cielt og ana­lytisk mind-set
 • Du er stærkt motiveret og inter­esseret i at gøre en forskel
 • Du er struk­tur­eret og i stand til at arbe­jde i et dynamisk start-up miljø

Kom­pe­tencer vi søger

FORRETNINGSUDVIKLER
Du har både faglig og prak­tisk erfaring/interesse i udvikling af virksomheder

KREATIV KOMMUNIKATØR/DESIGNER
Du har erfaring/interesse i grafisk design & lay­out, foto/videooptagelse, –pro­duk­tion og redigering

TEKNIKKER
Du har erfaring/interesse i 3D-software og modellering

WEB MANAGER
Du har erfaring/interesse i CMS (word­press) samt webud­vikling generelt.

BRAND MANAGER
Du har erfaring/interesse i online mar­ket­ing, kom­mu­nika­tion og brand­ing på tværs af alle typer kanaler.

 

Vi tilby­der

 • En unik mulighed for at arbe­jde i hjertet af det danske væk­st­miljø hos en af de førende aktører inden for funding
 • En rolle der giver dig mulighe­den for at arbe­jde tæt sam­men med og lære fra kon­sulen­ter med mange års erfaring
 • Garan­teret per­son­lig og pro­fes­sionel udvikling

Send ansøgn­ing

Fred­erik Ploug Søgaard
fps@keystones.dk

HVAD OG HVORNÅR?

 • Min. 3 måned­ers forløb
 • Deltid
 • Uløn­net