Vi byg­ger virksomheder

Dan­marks største netværk af kom­mer­cielle ild­sjæle, som bræn­der for iværksætteri

 

Overve­jer du medlem­skab?
Tilmeld infomøde her


Et væld af iværk­sæt­teri

Vi er erfarne erhvervsledere, busi­ness angels, serie-iværksættere og kom­mer­cielle ild­sjæle. Ugentligt arbe­jder vi med en ny case, som behøver vores tid, kap­i­tal og  kom­pe­tencer.


Se case-eksempler


Hvad skal bringe dit startup til næste niveau?

Afprøv en ressour­cepulje af 240 aktive virk­somheds­byg­gere
Total kapacitet: 100.000 timer + 90 mio. kr.

 

Crowdsourcing1

Medlem­snyt
Her er “Årets Business Angel 2018″

19

maj

Her er “Årets Busi­ness Angel 2018″

Stort tillykke her­fra Key­stones til “Årets Busi­ness Angel 2018″ i Dan­mark Helge Munk, som mod­tager prisen for sit store engage­ment som investor i startup økosys­temet og for en meget flot exit af IT-virksomheden Athena. Sam­tidig ønsker…

Læs mere
Vær med til at bygge danske vækstvirksomheder