Vi byg­ger virksomheder

Dan­marks største netværk af kom­mer­cielle ild­sjæle, som bræn­der for iværksætteriMedlem­skab

Overve­jer du medlem­skab?
Tilmeld infomøde 5. marts


Kom­mende cases

Gå ikke glip af den næste kval­i­fi­cerede pitch


 • 28. feb­ruar
  detail
  Sæt nordisk vand på verdenskortet
 • 1. marts
  Byg­geri
  Rev­o­lu­tionér byggebranchen.
 • 15. marts
  Medtech
  Tag kam­pen op mod inkontinens
 • 22. marts
  proptech
  Demokratisér ejen­doms­branchen
 • 5. april
  fin­tech
  Rev­o­lu­tionér onlinebetaling

Få glæde af vores mere end 10 års erfar­ing som pro­fes­sionelt sekre­tariat for de største danske busi­ness angel netværk.

Læs mere


Et væld af iværksætteri 

Sourc­ing, screen­ing og kval­i­fi­cer­ing af danske vækstvirksomheder


Se case-eksempler


Effek­t­fuld profilering

Kval­i­fi­cerede star­tups der søger kap­i­tal og/eller kom­pe­tencer pro­fil­eres på en lukket plat­form for danske investor­netværk og medlem­mer af Key­stones.

Læs mere

Hvad skal bringe dit startup til næste niveau?

Afprøv en ressour­cepulje af 215 aktive virk­somheds­byg­gere
Total kapacitet: 100.000 timer + 90 mio. kr.

 

Crowdsourcing1

Medlem­snytVær med til at bygge danske vækstvirksomheder