Vi byg­ger virksomheder

Dan­marks største netværk af kom­mer­cielle ild­sjæle, som bræn­der for iværksætteri

Kom­mende cases

Gå ikke glip af den næste kval­i­fi­cerede pitch


 • 7. decem­ber
  Velfærd­ste­knologi
  Frem pri­vatlivet i ældreplejen
 • 14. decem­ber
  Medi­at­ech
  Red ver­dens filmarv
 • 11. jan­uar
  Under screen­ing
  Er din case den næste?

Få glæde af vores mere end 10 års erfar­ing som pro­fes­sionelt sekre­tariat for de største danske busi­ness angel netværk.

Læs mere


Et væld af iværksætteri 

Sourc­ing, screen­ing og kval­i­fi­cer­ing af danske vækstvirksomheder


Se case-eksempler


Effek­t­fuld profilering

Kval­i­fi­cerede star­tups der søger kap­i­tal og/eller kom­pe­tencer pro­fil­eres på en lukket plat­form for danske investor­netværk og medlem­mer af Key­stones.

Læs mere

Caseoversigt

Hvad skal bringe dit startup til næste niveau?

Afprøv en ressour­cepulje af 191 aktive virksomhedsbyggere

Crowdsourcing1

Ref­er­encer

referencerVær med til at bygge danske vækstvirksomheder