Vi byg­ger virksomheder

Dan­marks største netværk af kom­mer­cielle ild­sjæle, der bræn­der for iværksætteri
Bliv gæst ved næste møde

Gratis og uforplig­tende. Ny case hver uge.

Se kalen­der
Henriette

8870 8700

Hen­ri­ette Sofia Inge­mann
hi@keystones.dk


Et væld af iværksætteri 

Sourc­ing, screen­ing og kval­i­fi­cer­ing af danske vækstvirksomheder
Effek­t­fuld pro­fi­ler­ing

Kval­i­fi­cerede star­tups der søger kap­i­tal og/eller kom­pe­tencer pro­fil­eres på en lukket plat­form for danske investor­netværk og medlem­mer af Key­stones.

Læs mere

Caseoversigt

Ref­er­encer

referencer