Vi byg­ger virksomheder

Dan­marks største netværk af kom­mer­cielle ild­sjæle, der bræn­der for iværksætteri
Bliv gæst ved næste møde

Gratis og uforplig­tende. Ny case hver uge.

Se kalen­der
Henriette

8870 8700

Hen­ri­ette Sofia Inge­mann
hi@keystones.dk


Et væld af iværksætteri 

Sourc­ing, screen­ing og kval­i­fi­cer­ing af danske vækstvirksomheder


 • Clean­tech
  Omdan­nelse af slam til gødning
 • 3D print
  Print leg­etøj hjemme fra
 • Til havs
  Det dig­i­tale havnemiljø
 • Vir­tual reality
  Virtuelt sam­le­bånd til indus­tri 4.0
 • Mobilitet
  Den smarte elcykel
 • Lys
  Til fremti­dens smarthomes
 • Biotech
  Opti­mer­ing af biotech produktion
 • Deleøkonomi
  Tag del i fremti­dens smart-cities
 • Mind-Tech
  Ver­dens første intel­li­gente dagbog


Effek­t­fuld pro­fi­ler­ing

Kval­i­fi­cerede star­tups der søger kap­i­tal og/eller kom­pe­tencer pro­fil­eres på en lukket plat­form for danske investor­netværk og medlem­mer af Key­stones.

Læs mere

Caseoversigt

Ref­er­encer

referencerHjælp med at bygge danske vækstvirksomheder