BRÆNDSTOF


Formidling af kap­i­tal og kom­pe­tencer fra mere end
1.000 risikovil­lige pri­vate investorerBliv gæst ved næste møde

Gratis og uforplig­tende. Ny case hver uge.

Se kalen­der
Henriette

Ring og hør mere
Hen­ri­ette Sofia Inge­mann
hi@keystones.dk
tlf. 3073 0310


Et væld af iværksætteri 

Sourc­ing, screen­ing og kval­i­fi­cer­ing af danske vækstvirksomheder


 • Land­brug
  App til fremti­dens landmand
 • Clean­tech
  Omdan­nelse af slam til gødning
 • 3D print
  Print leg­etøj hjemme fra
 • Indus­tri 4.0
  Stor­fangst af produktionsdata
 • Til havs
  Det dig­i­tale havnemiljø
 • Inter­net of Things
  Håndtér dig­i­tale og fysiske objek­ter ét sted
 • Vir­tual reality
  Virtuelt sam­le­bånd til indus­tri 4.0
 • Mobilitet
  Den smarte elcykel
 • Lys
  Til fremti­dens smarthomes


Effek­t­fuld pro­fi­ler­ing

Kval­i­fi­cerede star­tups der søger kap­i­tal og/eller kom­pe­tencer pro­fil­eres på en lukket plat­form for danske investor­netværk og medlem­mer af Key­stones.

Læs mere

Caseoversigt

Ref­er­encer

referencer