Vi byg­ger virksomheder

Dan­marks største netværk af kom­mer­cielle ild­sjæle, som bræn­der for iværksætteri

 


Et væld af iværk­sæt­teri

Vi er erfarne erhvervsledere, busi­ness angels, serie-iværksættere og kom­mer­cielle ild­sjæle. Ugentligt arbe­jder vi med en ny case, som behøver vores tid, kap­i­tal og  kom­pe­tencer.


Se case-eksemplerSom medlem af Key­stones får du

Medlems­bog

Kom godt igang. Læs om hvor­dan du får suc­ces med invester­ing i star­tups. Butik­spris: 300 kr.


Case over­sigt

Få det fulde overb­lik over samtlige cases præsen­teret for netværket

+20 møder

Mød virk­somheder både fysisk og online – og netværk med ligesind­ede ugentligt.


Deal­mak­ing

Du får adgang til vores værk­tøjskasse samt effek­tive samarbejdspartnere.

+40 cases

Vi screener nogle hun­drede virk­somheder i løbet af året og intro­duc­erer +40 til netværket.


Dit sekre­tariat

Træk på vores mange års erfaringer med f.eks. forhan­dling og værdisætning.

6 kurser

Få kurser med tips og tricks fra virk­somheds­byg­gerens faglige værktøjskasse.


Busi­ness Angel Årsmøde

Få investoradgang til eksklu­sive begiven­heder i startup-miljøet.


+ 3 måned­ers fortrydelsesret

 

Bliv medlem

 


Medlem­snyt
Når man våger pelsen på helt nye græsgange

18

jun

Når man våger pelsen på helt nye græsgange

En af nor­dens førende sam­men­lign­ingsportaler, Tjenestetorvet.dk, stod over for en turn-around, nye væk­st­planer og hård konkur­rence fra rivalis­erende udby­dere. Det skulle dog ikke afholde to ild­sjæle fra Key­stones at tage udfor­drin­gen op som nye mede­jere…

Læs mere

Hvad skal bringe dit startup til næste niveau?

Afprøv en ressour­cepulje af 250 aktive virk­somheds­byg­gere
Total kapacitet: 100.000 timer + 90 mio. kr.

Crowdsourcing1Vær med til at bygge danske vækstvirksomheder