Kursen er sat mod exit
Keystones har historisk set haft fokus på nye investeringer i startups og på alle processerne rundt om selve investerings-disciplinen. En lang række af vores medlemmer har investeret i en årrække og retter dermed i stigende grad fokus mod modning og salg af deres porteføljer. I Keystones har vi derfor designet et “Exit Program”, som er skræddersyet til medlemmer, der skal udvikle og gennemføre exit for deres portefølje-selskaber.

Vi satte vores mangeårige medlem, Niels Korsholm, i stævne for at få en snak om netop denne spændende fase, og hvordan man som business angel justerer sit fokus, så man får lagt nye spor ud frem mod exit.

Niels lavede sin første virksomhed, mens han gik på DTU og har siden etableret yderligere virksomheder og har derigennem haft en lang konsulentkarriere bag sig, hvor han som managing partner blandt andet var i koncernledelsen med globalt ansvar for IT & Management Consulting i det børsnoterede Devoteam.

Niels, hvordan ser din Business Angel karriere ud indtil nu?
Jeg har været fuldtidsinvestor og bestyrelsesprofessionel i 9 år og har investeret i 23 selskaber direkte samt i 3 fonde, der har investeret i 29 selskaber. Dette udgør i alt 52 early-stage, unoterede selskaber. Af de 23 investeringer, hvor jeg har investeret direkte, er der 16 af dem, som jeg fortsat har ejerandele i og som fortsat er i live. 7 exits er gennemført, hvoraf 3 exits har været positive med mere end 3x afkast (money-back-multiple). Fra de 3 fonde er 18 selskaber stadig i porteføljen, og der er realiseret 11 exits. Det fører til, at jeg i dag har ejerandele i 34 selskaber, hvoraf 5-6 af selskaber er meget interessante med potentiale til at give et afkast på mere end 10x.

Er du overordnet tilfreds med din portefølje?
Jeg er okay tilfreds. Men grunden til at jeg trækker på det, er fordi jeg – set i bakspejlet – har lavet mange fejl, som jeg – med den erfaring jeg har opbygget – ville gøre anderledes i dag. Det er nok meget typisk og en del af gamet som early stage investor. Og faktisk så havde jeg læst om mange af fælderne og burde måske have fulgt de mange forskellige råd fra litteraturen bedre. Og det er nok ganske sædvanligt, at mange erfaringer står stærkere, når de opleves på egen krop. Og heldigvis så har jeg også gjort mange rigtige ting. Så samlet set er jeg godt tilfreds med min portefølje.

Har du lagt en strategi for at komme ud af din portefølje?
Unoterede aktier er i sagens natur ikke sådan lige at sælge. Det kræver både de rigtige anledninger og ofte stor tålmodighed. Dog begynder der at være flere muligheder for at handle med sine unoterede aktier – det såkaldte ”secondary market”. Så grundlæggende skal man som early stage investor ofte vente 7-12 år inden den rigtige salgsmulighed (exit) opstår. Som en naturlig konsekvens af de tidshorisonter reflekterer jeg en del over, hvor mange helt tidlige investeringer – fx som første investor – jeg skal satse på. Og selv om investerings-fristelserne kan være store, så er svaret nok at mine fremtidige investeringer i højere grad bliver i selskaber eller fonde med en kortere exit-horisont. Dog synes jeg fortsat det er sjovt og energi-givende at være mentor for eller bestyrelsesmedlem i early-stage virksomheder. Og blandingsforholdet for mine bestyrelsesroller i henholdsvis tidlige startup/scaleup-selskaber og modne, etablerede selskaber er en vigtig balance. Så i dag bruger jeg faktisk mere tid på bestyrelser i etablerede virksomheder.

Derudover tænker jeg også på, hvordan fordelingen af mine investeringer skal være ift. unoterede investeringer, fonde og børsnoterede virksomheder? Det er lige præcis her, jeg har brug for at vende det med andre, som vi f.eks. har snakket om til Keystones Exit programmets netværksmøder. Og så er der nogle skattemæssige ting, som er meget relevante. Aktiesparekonto, ratepension, holding – hvor skal de respektive investeringer bedst placeres?  Og når der bruges af formuen, hvilke kilder skal så tømmes først og hvordan. Skal jeg for eksempel tage løn eller udbytte ud af mit holding-/investeringsselskab? Eller er det bedre at tage hul på pensionsdepoterne? De danske skatteforhold er ikke enkle og der er virkelig brug for ændringer og forenklinger. Så blandt andet derfor leder jeg fortsat efter flere gode ”legekammerater”, jeg kan diskutere exit-overvejelser med.

I det netværk du allerede har bygget, har du også brug for nogle nye personer, som du kan følges med ind i en exit-fase?
Ja, det synes jeg i høj grad. Der er brug for personer, som jeg kan have en tillidsfuld og fortrolig snak med, hvor jeg f.eks. har lyst til at dele min privatøkonomi og mine mere personlige overvejelser. Og hvilke ”exit-håndværkere” og rådgivere er gode at have i netværket, fx inden for M&A og corporate finance, advokater, revisorer, skatterådgivere osv. Og det er faktisk et vigtigt beredskab man skal etablere, så man er klar, når situationen pludselig opstår. Der er mange relevante overvejelser, man skal gøre sig, og derfor synes jeg at Keystones Exit Programmet er enormt relevant og spændende.

At investere er som en holdsport. Hvem har man lyst til at investere med? Hvornår bliver man inviteret med til den næste kamp? Hvem vil jeg spille med og mod? Hvornår er jeg bare en del af klubben? Det at have et aktivt netværk er – udover at være hyggeligt og værdiskabende – også et beredskab. Det kræver tid at etablere sit netværk og det kræver, at du selv yder noget til netværket for senere at kunne udnytte det.

Har du en plan for afvikling over de næste 10, 20, 30 år?
Jeg føler mig i god form og er meget bevidst om, hvad jeg har lyst til og kan bidrage med til selskaberne, og hvad jeg skal holde mig fra. Så mit perspektiv som investor og bestyrelses-professionel er fortsat langt. Jeg er hele tiden optaget af, hvilke nye roller der er relevante for mig og som jeg har lyst til at spille de kommende 10-15 år. Og det er et fantastisk privilegium at have muligheden for og de økonomiske rammer til at kunne engagere sig i det jeg synes er sjovt og ikke være forpligtiget til mere end det.  Så ”next-chapter-strategien” er hele tiden på radaren og under løbende justering, og det er her jeg har en lang liste af relevante emner at diskutere med Keystones medlemmer. Jeg tror, at det behov er stort og mange har måske ikke opdaget deres egne behov på området endnu. Og der findes ingen enkle og universelle drejebøger. Det kræver reflektion og masser af sparring og input fra ligesindede i netværket.

I 2023 afholder Keystones 8 exit-møder, for at fremme kendskabet til lige netop denne fase af medlemmernes investeringscyklus. Det bliver 4 faglige møder med fokus på exit teknik såsom juridiske aspekter, salgsprocesser, IPO-muligheder mv. samt 4 netværksmøder med fokus på exit, hvor vi kan erfaringsudveksle og lære hinanden bedre at kende.