ZenzeTech’s indlægssåler med sensorer måler gangsymptomer på patienter med Parkinsons sygdom og giver dermed mulighed for at følge symptomudviklingen dag for dag. Det giver langt bedre mulighed for at medicinere sygdommen, som har et unikt forløb for den enkelte patient og derfor kræver individualiseret medicinering.

 

Lægevidenskaben har stadig ikke knækket koden på flere neurodegenerative sygdomme, hvor der sker en gradvis nedbrydning af hjernen og dens funktioner. Parkinsons er en af dem. Parkinsons sygdom indebærer en gradvis ødelæggelse af hjerneceller i et lille område i hjernen, og det går særligt ud over de celler, som udskiller dopamin. Mangel på dopamin giver stivhed i arme og ben, langsomme og træge bevægelser og rysten i hvile.

Sygdommen rammer primært ældre personer, hvilket betyder, at der er udsigt til en markant stigning i antal tilfælde i de mange lande, som er kendetegnet af aldrende befolkninger – heriblandt Danmark og Europa.

Et særligt kendetegn ved sygdommen er, at hver enkelt patient har et unikt sygdomsforløb, som kræver en nøje tilpasset medicinering for den enkelte. Det kræver, at man følger sygdomsforløbet tæt, men det er vanskeligt i Danmark, som har en udpræget mangel på neurologer. 90-98 lyder de seneste estimater. Det giver lange ventetider – i Region Midtjylland er ventetiden helt oppe på 18 mdr. for Parkinson-patienter.

Men ikke nok med det. Når man endelig kommer til neurolog, hvilket i gennemsnit sker hvert halve år, så har man 20 min. til at beskrive sygdomsforløbet siden sidst, hvilket så bliver det grundlag, som neurologen fastlægger medicineringen ud fra.

”Problemet er, at det i praksis er ret umuligt for patienten at beskrive forløbet retvisende, og nogle patienter er også kognitivt hæmmede af sygdommen. Det betyder, at hver anden ikke får den rigtige medicinering,” siger Christian Haahr, CEO i ZenzeTech, der oprindeligt blev startet som et studieprojekt med to andre studerende på DTU.

Indlægssåler giver grundlag for bedre medicinering

ZenzeTech har en løsning, der giver en daglig overvågning af sygdomsforløbet og dermed et langt bedre datagrundlag til at vurdere patientens sygdomsbillede og give den bedste medicinering. Mange års erfaring har vist en sammenhæng mellem patientens gangsymptomer og medicinens effekt. Det er på den baggrund, at ZenzeTech har udviklet intelligente indlægssåler, som netop overvåger patienternes gang.

”Vi har lavet indlægssåler med indbyggede sensorer, der opsamler data om patienternes gangsymptomer i deres eget hjem. Det giver en slags digital dagbog over sygdomsforløbet. Hvis man f.eks. hver dag kl. 12 kan se en nedgang i ganghastigheden, eller patienten oplever symptomer i en sværere grad, så kan det være tegn på, at timingen af medicinindtagelsen måske skal ændres. Det kan også være, at man skal op i dosis – og ultimativt kan det være, at man ændrer medikamentet,” siger Christian Haahr.

ZenzeTechs såler skaber ikke flere neurologer, men det giver de efterspurgte speciallæger et vigtigt værktøj til en mere præcis medicinering og bedre prioritering af patienterne – og sparer også tid i sidste ende. Men ventetiden er stadig meget lang, selv om man har en digital dagbog over sygdomsforløbet.

”Sygeplejerskerne hos de klinikker, vi arbejder sammen med, får typisk større ansvar, og tager sig bl.a. af alle telefoniske kontakter fra patienterne og får dermed mulighed for at reagere på ny information.”

Produktet er stadig i en intensiv testfase. Der indsamles helt lavpraktiske tilbagemeldinger fra patienterne, om hvordan det er at have sålerne på, og ZenzeTech kan nu med 3D print ændre sålerne hurtigt og uden de store omkostninger. Den anden vigtige del af testfasen er naturligvis indsamlingen af data i den kliniske test, som foreløbig har omfattet 42 patienter på danske hospitaler.

Medtech tager tid

Det ligger dog ikke lige om hjørnet med en produktion af indlægssålerne i stor skala. Medtech kræver tålmodighed.

”De penge, vi har fået ind her, skal gå til R&D, så vi kan skabe grundlaget for at kunne få en medicinsk godkendelse om to år. Alt lige nu handler om klinisk og teknisk validering, og det tager bare tid. Så vi laver alle disse studier nu, hvor vi bliver klogere på teknologien, og til sidst så kommer der så det store kliniske studie, som vil ske i både Danmark og Sverige med 55 patienter i hvert land. Når vi så har en solid base, så begynder vi at lave små pilotstudier i en række europæiske lande, for de vil typisk gerne se på folk fra deres egne lande, at produktet virker og lytte til egne ’opinion leaders’ på deres universitetshospitaler,” siger Christian Haahr.

Stor fokus vil blive rettet mod Tyskland, som er det klart største marked. Desuden lavede man i 2019 en pulje til digitalt medicinsk udstyr og en række ’tracks’ er etableret, som skal gøre det nemmere at implementere og prioritere digitalt medicinsk udstyr hurtigt.

”De har f.eks. noget, der hedder ’fast track”, hvor læger inden for tre mdr. vil kunne blive i stand til at udskrive den teknologi, som vi f.eks. har udviklet. Der sker en masse interessante ting i Tyskland, og det er klart det land, hvor der er flest Parkinson-patienter i Europa.”

I den nylige kapitalforhøjelse skød 14 investorer 3 mio. kr. i ZenzeTech – heraf kom halvdelen fra Keystones’ medlemmer og den anden halvdel fra eksisterende investor. Keystones’ investorer vil investere individuelt i ZenzeTech, men med regulering via syndikeringsaftale og med en repræsentant i spidsen, som tager plads i bestyrelsen og får fuldmagt til at afgive generalforsamlingsstemme på vegne af syndikatet.

Helle Monrad er med som investor

Helle Monrad, som er medlem af Keystones, er en af de tre lead investorer i ZenzeTech. Hun har en lang karriere bag sig som kemiingeniør hos Haldor Topsøe men valgte for få år siden at skifte spor og koncentrere sig fuldt ud om at være Business Angel.

Hvad fik hende til at investere i en virksomhed som ZenzeTech, der har lang vej til en potentiel succes?

”Det er min baggrund fra Topsøe. Der tager udvikling af nye produkter, teknologier og forretningsområder forholdsvis lang tid. Ikke fordi man er langsom, men fordi det er kompliceret. Til gengæld er det nemmere at komme til at tjene penge, når det så lykkes. Plus, at det er lettere at holde konkurrenter ude. Hvis det er krævende at udvikle, det tager lang tid, det involverer en teknologi, der kan beskyttes, og det virkelig ER en god idé med internationalt perspektiv, som dækker et reelt behov – så betyder det også, at selv om det tager lang tid at udvikle, så er der en potentielt god gevinst. Det er nemmere at holde konkurrenter fra døren, hvis produktet er kompliceret,” siger Helle Monrad.

Hun tilføjer, at hun har set mange start-ups, hvor det tager kortere tid at udvikle – f.eks. en digital platform – og vejen til succes er hurtigere end inden for MedTech.

”Men du har også noget, som kan være mere sårbart, hvis det handler om en forretning, hvor det afgørende er at være først og hurtigst. Så har man en vis periode til at tjene sine penge og lægge afstand til konkurrenter.”

Men det er altså anderledes i Zenzetech.

”Jeg er vant til at arbejde med noget, der er teknisk kompliceret – og jeg er vant til den tidshorisont for udvikling af nye produkter. Og så har jeg noget at kunne bidrage med i relation til den rejse, som ZenzeTech skal på. Der er altså også et stigende behov for, at der kommer mere digital hjælp ind i vores sundhedssektor – at man får digitalt udnyttet alle de data man samler ind fra patienter for at forbedre behandlingen, aflaste personalet osv. Overvågning af patienter i eget hjem som i dette tilfælde giver også mulighed for at justere medicineringen, så det ikke afhænger af den ene dag, hvor man er hos neurologen. Desuden kan ZenzeTechs idé måske udvides til ikke kun at handle om Parkinson-patienter men også andre patienter, der har motoriske problemer som følge af andre neurodegenerative sygdomme,” siger Helle Monrad, der har en tidshorisont på 7-10 år i ZenzeTech.

Erik Gormsen er repræsentant for syndikatet

Erik Gormsen var den koordinerende investor i forløbet med at rejse kapital, hvor han blev valgt som repræsentant for syndikatet og fik en bestyrelsespost. Medtech er lidt nyt for ham, men han har stor erfaring med en nært beslægtet branche, idet hans arbejdskarriere har været inden for bioteknologi med over 21 år i Novozymes.

”ZenzeTech er en superspændende virksomhed med en vigtig dagsorden og et produkt med et stort internationalt potentiale. Der kan godt komme konkurrence, men her er det en fordel, at virksomheden er så tidligt ude. ZenzeTech har også været rigtig god til at knytte gode kontakter til de førende klinikere i Danmark, og hvis man først er inde der og overbevise dem, så bliver det meget nemmere at komme videre – også uden for Danmarks grænser. For klinikerne har jo et fint netværk på tværs af landegrænser i en forholdsvis lille verden inden for neurologien, og der kan man forhåbentlig få idéen til at sprede sig som ringe i vandet,” siger Erik Gormsen og tilføjer, at teknologien også har potentiale til at kunne udvikle sig til brug i forbindelse med andre neurologiske sygdomme, f.eks. sklerose.

Han er imponeret over det stærke team i selskabet, som også omfatter Per Resen, en meget erfaren serieiværksætter. Skæbnen vil i øvrigt, at selve idéen i ZenzeTech minder om noget, som Erik Gormsen selv arbejdede med i sin tid.

”For rigtig mange år siden, da jeg lige var færdig med mit studie på DTU, arbejdede jeg et år på Gentofte Amtssygehus på Biomekanisk Laboratorium. Der målte vi netop på folks gangfunktion på et gangbånd, hvor sensorerne var i underlaget i stedet for i skoen som ZenzeTech. Det var grunden til at jeg egentlig tog snakken med dem i første omgang,” siger Erik Gormsen.

Overvejer du også at investere i startups?
Læs om medlemskab af Keystones her