Siden GingerOrganic i februar pitchede for Keystones-netværket, er 9 investorer efter mange møder og endnu flere mails gået sammen om en investering på 1,5 mio. kr.  Læs om deres forhåbninger og erfaringer, samt hvad der ligger i kortene for kommende investorer.

 

GingerOrganic A/S blev præsenteret som en eksport-case, som åbner op for at give millioner af menstruerende kvinder øgede muligheder for at vælge bæredygtige hygiejneprodukter. Efter blot tre år på markedet bliver virksomhedens bionedbrydelige bind og tamponer solgt globalt for knap 5 mio. DKK med over 40% årlig vækst.

9 Keystones-medlemmer vil via deres investering på i alt 1,5 mio. kr. være en del af GingerOrganics videre vækstrejse, og vi har spurgt til deres erfaringer og forventninger.

Det siger investorerne

Keystones-medlem Henrik Brunniche fortæller:

Processen er ret tidskrævende, og derfor kan det anbefales at være flere til at løfte opgaven. I processen har det været positivt at samarbejde med en skarp kollega fra min tid i Mærsk. Ligeledes har det været afgørende, at bestyrelsen blev styrket med en ressourcestærk kandidat fra gruppen af Keystones investorer. Due diligence er jura-tungt, og her har jeg fået en del hjælp.

Da vi gik i gang, var der 16 interesserede og vi endte med 9 investorer. Vi har brugt mange ressourcer på at skabe et godt beslutningsgrundlag og har specielt haft fokus på at afdække, hvad der kan vælte læsset , samt hvordan vi sikrer vores interesser.

Keystones-medlem Jacob Christian Ildor opsummerer sine erfaringer i 3 gode råd:

 

  • Lad være med at tro, at du ved det hele selv. Find mindst én investor at sparre med, benyt dit netværk og Keystones, hvis du er usikker på ting i forløbet
  • Afsæt tid. Facilitering, due diligence og bridging mellem investorer og start-up er mega spændende, men de mange iterationer er også tidskrævende
  • Gør det for læringens skyld. Forvent ikke noget honorar for din indsats, gå ind i det fordi det er sjovt, udviklende og lærerigt!
Berit Lauridsen, Keystones-medlem og nyt medlem i GingerOrganics bestyrelse, fortæller om, hvad der overbeviste hende om at investere:

 

  • Markedet for kvinder med menstruation på verdens basis er stabilt og enormt stort
  • Trenden i samfundet går imod flere bæredygtige hygiejneprodukter
  • Det er et stærkt team, som har bragt virksomheden hen til, hvor den er i dag

Hun uddyber:

Helt grundlæggende har jeg lært meget af processen fra første præsentation til endelige investering. Det vigtigste har været, hvor stor betydning det har, at lead investor styrer processen med hård hånd og undgår at gå dybt ned i petitesser med alt. Når virksomheden så også har styr på forretningen og de dokumenter, der er brug for, fremmer det muligheden for at komme hurtigt i mål.

Det siger GingerOrganic

Bestyrelsesformand Flemming Sørensen fortæller, at GingerOrganic har været meget godt tilfredse med at få tilført kapital og suppleret bestyrelsen med et kvindeligt medlem via Keystones’ netværk. Processen har været meget konstruktiv og struktureret med masser af feedback, som virksomheden kan arbejde videre med.

Han uddyber:

Vi har fra GingerOrganic været godt forberedte på due diligence fasen, så det er min opfattelse, at vores nye investorer har været trygge i den sidste og afgørende fase af investeringsprocessen. De fleste af investorerne kendte ikke hinanden på forhånd, så de skulle lige finde hinanden først.

Vi ser investeringen som en slags blåstempling fra investorerne af vores strategi, håndtering af brand og håndtering af organisation. GingerOrganic er forsat et lille selskab, men vi har nogle særdeles stærke kompetencer i vores team. Min egen baggrund som business angel og tidligere revisor har også givet investorerne tryghed i deres investering.

GingerOrganic skal forsat bruge yderligere kapital, så jeg forsætter mit arbejde med kapitalsøgningen. Der var flere Keystones-medlemmer, der ikke nåede med. De får en ny chance her i løbet af 2. kvartal. Vi har allerede fået indikationer fra vores nye aktionærer, at enkelte godt kunne være interesserede i at investere yderligere.

Hvad bringer fremtiden?

Fremtiden for nuværende og evt. kommende Keystones-investorer i GingerOrganic ser lys ud. Henrik Brunniche udtaler:

GingerOrganics værdiskabelse er en flertrinsraket. Hen over sommeren 2019 får vi de første indikationer på, om konceptet er globalt skalerbart. Samtidig forventes pengestrømmene at gå i positiv, hvilket giver GingerOrganic frihedsgrader med hensyn til markedspenetrering og produktudvikling. Hvis væksten opretholdes, åbnes for betydelig marginforbedring via reducerede indkøbspriser. Potentielle exit-muligheder er veldefinerede, men realistisk set går der 2-5 år, før GingerOrganic har størrelsen til at blive børsnoteret eller opkøbt.