Webintro: Sådan bygger vi virksomheder i Keystones

Webintro: Sådan bygger vi virksomheder i Keystones

Vi går live tirsdag den 20. marts og fredag den 23. marts. Se det hjemmefra, på arbejdet eller på farten via mobil, laptop eller tablet.

 Vælg mellem:
Tirsdag den 20. marts kl. 13-14
Fredag den 23. marts kl. 14-15
Er du en kom­mer­ciel ild­sjæl, som bræn­der for iværk­sæt­teri og går du med overve­jelser om medlem­skab af Keystones?

Hør om Key­stones netvær­ket og hvor­dan vi arbe­jder med star­tups til dagligt, om kar­ri­eren som “Startup Exec­u­tive” og om at drive virk­somheds­byg­geri på fuldtid eller som fritidss­port. Vi deler prak­tiske erfaringer om alt fra angel invester­ing med min­dre beløb til sweat equity aftaler, ledelses– og bestyrelsesar­be­jde i star­tups, kap­i­tal­land­sk­a­bet i Dan­mark og meget mere.


Dét skal vi gennemgå

Derfor er Keystones sat i verden
Udfordringen, som de fleste kommercielle ildsjæle døjer med og hvorfor de melder sig ind i Keystones. Baggrund og resultater.

Økosystemet for startups
Styr på alle aktørerne? Få et overblik over mindst 17 forskellige aktører, som præger økosystemet og hør hvordan Keystones samarbejder med dem strategisk.

 Karrieren som virksomhedsbygger / “Startup Executive”
Hør hvad der kræves, hvilken type cases, vi arbejder med, hvordan man kommer bedst i indgreb med dem og hvilke konkrete medlemsprofiler, man kan lade sig inspirere af.

 Hvordan vi bygger virksomheder
Erfaringer om processerne fra første henvendelse til virksomhedsbyggerne hopper ombord: Screening, kvalificering, præsentationsmateriale, værdiansættelse, medlemsmøder, aftalevilkår mm.

Der er mulighed for at sende os spørgsmål undervejs i præsentationen.


Når du skal webcaste

– Vi bruger en af verdens førende webinarplatforme, WebinarJam, og du har efter din registrering modtaget et log in link fra mailadressen ”webinarinfo@webinarjam.net
– Tjek, at din internetforbindelse er i topform
– Sluk for tunge programmer, der stjæler arbejdskraft på din laptop
– Brug en af de mest gængse browsere (f.eks. Chrome eller Safari)
– Log gerne på kl. 12.55, så er der et par minutter til at sikre, at teknikken virker.