Virksomheden der takkede nej til stort Keystones-syndikat

Virksomheden der takkede nej til stort Keystones-syndikat

11 MIN. LÆSETID

Konkurrencen om kapitalen er benhård. Men i nogen tilfælde, er det virksomheden, der er rift om. Det skete for Specshell, som med ny beskyttet teknologi er godt i gang med at robotisere en del af bryggeriindustrien, som hidtil har været 100% styret af mennesker. Heineken er blandt de første kunder. Kort efter deres pitch, tilbød mindst 17 medlemmer at investere i syndikat – men forgæves.

 

Mere end 40 henvendelser

Der fulgte stor spørgelyst og opfølgende henvendelser, efter Andreas’ afrundende anekdote om automation og selvkørende biler.

Måske er det ikke alle biler, der er selvkørende lige nu – men det er fremtiden. Sådan ser verden også ud indenfor bryggeri-industrien, sagde stifter, Andreas Kunov-Kruse, som har en Ph.d.-baggrund fra DTU.

Forinden mødet havde mere end 40 medlemmer vist interesse i casen via tilmelding til online pitch, fysisk pitch eller direkte henvendelser. Heraf tog virksomheden dialogen videre med ca. 17 kandidater, som overvejede at deltage i en investeringsrunde som Keystones-syndikat. Men Keystones var ikke de eneste om buddet.

 

Virksomheden: “Derfor gik vi en anden vej”

Kort tid efter, at term sheet-dialogen var påbegyndt, måtte virksomheden høfligt afslå. Ikke fordi netværket eller medlemmerne ikke levede op til forventningerne – men der var sket nogle afgørende ændringer.

“Det har været en rigtig fin proces at gå igennem. Dertil har vi selvfølgelig også fået en række rigtig spændende kontakter, Keystones har jo en masse folk med gode ideér, så det har bestemt været givende. Generelt er vi meget tilfredse med forløbet. Der kom hurtigt et term sheet, efter at vi havde haft møde med alle interesserede, så der er ikke nogen finger at sætte dér. Jeg tror bare, at vi har været heldige, at der kom et alternativt tilbud, som lå lige op af vores oplæg, og som vi ikke kunne sige nej til”, udtaler den éne af stifterne, Christian Nybo Petersen, som ikke kan afsløre mere.

 

Lead investor: “Sådan er spillets regler”

Et af Keystones’ aktive medlemmer, Torben Garde Due, havde sat sig i spidsen som lead investor hen mod etableringen af et syndikat. Han er selvfølgelig ærgerlig over sagens udfald.

“Efter de indledende møder havde vi et rigtig godt forløb med dannelsen af et 17-mands syndikat og løbende dialog med virksomheden, der hurtigt leverede de dokumenter og uddybende forklaringer vi bad om, hvilket satte os i stand til meget hurtigt at fremkomme med et term sheet. I forbindelse med udarbejdelsen af vores udkast til term sheet stod tre ting lysende klart: 1) Valuation-diskussionen, der ofte kan være ganske tidskrævende, blev hurtigt overstået, idet vi ikke fandt anledning til at nedjustere denne i nævneværdig grad. 2) Vi havde soft-commitment fra syndikatet for et beløb, der oversteg den ønskede kapital med en tredjedel, og 3) de 17 deltagere besad tilsammen kompetencer, som ved dannelsen af et advisory board kunne komme virksomheden gevaldigt til gode på den videre vækstrejse. Derfor var det ekstra ærgerligt, at vi blev fravalgt i sidste instans, men sådan er spillets regler. Vi ønsker Specshell en fremgangsrig fremtid, udtaler Torben Garde Due.

 

Sådan lød case-beskrivelsen, der blev udsendt til medlemmerne

Ugens case: Robotisér bryggeri-industrien

Næste uge skal vi møde Specshell, som vil robotisere bryggeri-industrien. De 4 erfarne stiftere med forsker- og ingeniør-baggrund fra DTU har udviklet og patenteret en in-line måleteknologi og landet de første salg hos Heineken-bryggerierne. Interessen fra nye potentielle kunder overgår forventningerne og bl.a. derfor søges investeringer og kompetencer til at følge op på flere kundeemner, sætte strategien og skalere internationalt.

Tag direkte kontakt, mød casen og øvrige medlemmer eller tilmeld online præsentation:

  • Direkte kontakt: Stifter, Christian Nybo, Mail. cnp@specshell.com, tlf. +45 22715020.
  • Medlemsmøde: Mød virksomheden og medlemmer af netværket tirsdag den 30. oktober kl. 16-17 hos Keystones, Diplomvej 381 i Kgs. Lyngby. TILMELDINGSLINK
  • Online præsentation: Se live online præsentation d. 30. oktober kl. 15:00-15:30 fra mobil eller laptop, hvorend du befinder dig i verden. TILMELDINGSLINK

Problem
I den industrielle ølbryggeri-industri er der skarp konkurrence, for at producere så billigt og optimalt som muligt. Maltkvaliteten svinger alt for ofte på grund af variationer i sæson og afgrøder og det kan koste producenterne dyrt. Man kan ikke tilrette opskriften efter råvarerne, det er vanskeligt at foretage in-line målinger og dermed svært at foretage løbende tilpasning med de vigtige kunstige enzymer.

Løsning
Specshell har udviklet og patenteret en in-line målemetode, baseret på anvendelsen af mid-infrared lys. Metoden giver langt større ensartethed i brygprocessen og sparrer producenterne penge på råvarer. Specshells såkaldte “Inline Brew Analyzer” kobles til en brygtank med to standard fittings, hvormed flowet løbende kan analyseres for bl.a. sukkerstof-indhold og sammensætning. Med disse data kan Specshells algoritmer gå ind og foreslå justeringer til opskriften, så man hele tiden kører med den bedste opskrift til de råvarer, man anvender nu og her. Disse optimeringer har vist sig at være enormt populære i industrien. Men dette er blot første skridt.

Stifternes vision er, at fremtidens brygmester assisteres af en slags autopilot, der automatisk måler og justerer opskriften og tilsætter de nødvendige ingredienser for at skabe den perfekte øl.

Status
Specshell har udviklet på systemet i 5 år og de første internationale ordrer er på plads. Der er installeret systemer i Rusland og flere er på vej til hhv. Holland, Mexico, UK og Polen.

Salget indledtes først i foråret og udgør i størrelsesordenen 4 mio. kr. og forventes at være 6,7 mio. kr., når året er omme.

Der er sat gang i en proces, som både vil sikre virksomhedens markedsposition og gøre deres teknologi anvendelig i andre industrier. Processen indebærer bl.a., at der skal fortages investeringer i udstyr og mandskab, samt udtagelse af 3 yderligere patenter.

Team
Specshell startede med founder teamet: Erik Hoffmann (CEO), Andreas Kunov-Kruse, Jens Hosbond Piltoft og Christian Nybo – alle uddannet ingeniører.

På nuværende tidspunkt består Specshell af 13 folk, halvdelen ingeniører, som arbejder på at udvikle, producere og sælge SIBA-systemerne. Ud over det nuværende team forventes det, at der yderligere skal findes 10 personer frem mod udgangen af 2019.

Klar til at arbejde med casen?
Specshell søger sparring på tre primære områder:

  1. Opstart af reelt salg til bryggerigrupper andre end Heineken
  2. Marketingsstrategi og hvad der relaterer sig hertil
  3. Forretningsudvikling/strategi: ifm. med opstart af salg til andre bryggerier, kan man så tænke andre indtjeningsveje end engangssalg af et hardwaresystem og efterfølgende service?

Søger aktive investorer og medlemmer til advisory board
Ideelt set skal der findes 3 mio. kr. til udviklingsprojektet omhandlende go-to-market, internationalisering samt yderligere sikring og udvidelse af markedsposition/potentiale. Af disse 3 mio kr. ønskes der rejst omkring halvdelen igennem denne investorrunde – 1.5 mio. kr. til en værdiansættelse i niveau 25 mio. kr. (pre-money). Man kan være med fra 50.000 kr. og der er åbenhed for en syndikatmodel med én eller flere leadinvestorer i spidsen.

Der skal etableres et aktivt og professionelt advisory board. Desuden udelukkes det ikke, at aktive investorer med de rigtige kvalifikationer på sigt kan få mere konkrete roller i virksomheden.

Du mestrer gerne discipliner inden for et eller flere af følgende områder:

  • Salg & marketing
  • Forretningsudvikling
  • Økonomi, strategi og ledelse
  • Kapitalfremskaffelse

Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring med segmentet omkring bryggerier/bioethanol/industrielle måleapparater og eventuelt også et netværk inden for samme.