Vind 50.000 kr. for din business case!

Vind 50.000 kr. for din business case!

I anled­nin­gen af ‘veje til vækst’ kon­fer­en­cen sæt­ter INVESTORmidt Busi­ness Angel Netvær­ket 50.000 kr. på højkant til den bed­ste “busi­ness angel invester­ingsmu­lighed”. Læs mere her