20 virksomheder søges

20 virksomheder søges

Key­stones søger virk­somheder til pro­jek­tet “Viden som Væk­st­mo­tor”, som er ret­tet mod 20 virk­somheder i Region Hov­ed­staden. Vi søger virk­somheder, der står over for en konkret tek­nol­o­gisk udfor­dring og ønsker samar­be­jde med forskere fra DTU — under­støt­tet af pro­fes­sionel for­ret­ningsråd­givn­ing. Bag pro­jek­tet står DTU, Scion DTU, 1st Mile og Key­stones. Læs mere om pro­gram­met her