agritech, ugens case

Ugens case: Agritech

1,5 MIN. LÆSETID

Dansk grundvand er en naturskat, der trods stigende miljøkrav, udsættes for stadigt store pesticidmængder. Skaden er mindst lige så mærkbar udenfor Danmark og de miljøvenlige metoder er alt for dyre. Først nu har et dansk agritech-startup udviklet og patenteret en maskine til pesticidfri udkrudtsbekæmpelse ved hjælp af en helt ny metode, der har signifikant bedre virkning end en gasbrænder. Det dokumenterer Teknologisk Institut.

 

Vær med til at udrulle fremtidens pesticidfrie ukrudtsbekæmper. Virksomheden leder efter 1-2 bestyrelsesmedlemmer med mulighed for ejerandel mod aktivt arbejde i bestyrelsen og en mindre investering.

Pesticider er en særdeles effektiv metode til at bekæmpe uønskede planter, insekter, svampe osv. Pesticider er i årtier blevet brugt i landbruget og på andre udendørs arealer. Forskerne kan påvise, at en del pesticider og deres nedbrydningsprodukter påvirker helbredet hos forsøgsdyr, husdyr og mennesker i negativ retning. Laboratorier finder jævnligt koncentrationer over grænseværdierne i drikkevand og fødevarer. Miljøstyrelsen indgik i 1998 en aftale med kommunerne og de daværende amter om at udfase pesticider på offentlige arealer for at beskytte grundvandet.

De nuværende pesticidfrie metoder til at bekæmpe ukrudt er meget omkostningstunge og det udfordrer de i forvejen stramme kommunale budgetter. Det betyder også, at nogle kommuner stadig bruger pesticider trods aftalen med Miljøstyrelsen.

Ugens case har efter flere års udvikling introduceret en maskine, der kan monteres på en redskabsbærer og gør pesticidfri ukrudtsbekæmpelse væsentlig mere effektiv og konkurrencedygtig i forhold til kemisk ukrudtsbekæmpelse.

Markedet er kommuner, entreprenører og boligselskaber i de EU-lande, hvor man bruger grundvand til drikkevand. I disse lande er virksomhedens salgspotentiale estimeret til at være over 0,5 mia. kr. Det forventes, at salg kan ske via det salgsnetværk, som producenterne af redskabsbærere har.

Direktøren og projektlederen er uddannet miljøtekniker, industrilaborant og gartner, samt driftsleder og projektleder. Han har erfaring med ukrudtsbekæmpelse og udvikling af teknik til løsning af miljømæssige udfordringer.

 

Få komplet indsigt i casen her
(kræver medlemskab)

Ønsker du at høre mere om Keystones netværket og hvordan du kommer i indgreb med f.eks. denne case, er du også meget velkommen til at registrere dig på følgende link med reference til casen.
Registrér interesse