Tag: Danish Tech Challenge


jul

31

2014
DTC — vind 500.000 kr.

DTC — vind 500.000 kr.

Dan­ish Tech Chal­lenge er en ny konkur­rence for hard­ware star­tups, der arbe­jder med udvikling af nye, fysiske pro­duk­ter, og som ønsker at sætte fuldt blus på deres idé. Delt­agerne tilby­des et unikt fire måned­ers accel­er­a­tions­for­løb hen­over efteråret 2014...

Læs mere