Statistik

Sektorer

Fordelingen af cases fra
netværkets begyndelse
til august 2018.

92% hitrate

Minimumsandelen af virksomheder, som har fået tilbudt
kapital og/eller kompetencer i Keystones (aug18-mar19).
Andelen angiver kun et minimum, fordi der afventes
statusændring fra enkelte virksomheder.

100% overlevelsesrate

blandt virksomheder som har rejst kapital hos Keystones.

Antal medlemmer 

Kvartalsvis udvikling i medlemsantal fra
1. kvartal 2017 til 4. kvartal 2020.
  

Lande

Medlemmerne er bosiddende
i 15 forskellige lande.